DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 103     <-- 103 -->        PDF

uzeti u obzir i ovu drugu stranu takvog zahvata budući da će se tek onda
moći procijeniti realna korist. Dužnost je šumarstva kao privredne grane
koja vodi brigu o šumama koje su prema Ustavu SFRJ i SRH te prema
Zakonu o šumama od posebnog društvenog interesa da upozori javnost na
posljedice koja takva regulacija može izazvati u ekosistemima nizinskih
šuma.


Imajući u vidu privrednu i indirektnu vrijednost šuma Pokupskog bazena
kao i štete koje će nastati u tim šumama narušavanjem ekološke ravnoteže
zbog realiziranja retencije »Kupčina« predlažemo slijedeće:


— Da se odustane od retencija »Kupčina« te razmotri mogućnost drugog
rješenja zaštite od velikih voda. Smatramo da štete od funkcioniranja
retencije »Kupčina« koje će se nanijeti šumskoj privredi i šumi kao faktoru
zaštite čovjekove okoline, vjerojatno daleko premašuju koristi koje daje
takav hidromelioracijski zahvat;
— da se započeti kanal KUPA-KUPA što hitnije dovrši i da se zaobalna
voda uvede kanalima u kanal KUPA-KUPA;
— da se organizira stvaranje umjetne retencije male površine u svrhu
eksperimentalno-ekoloških istraživanja;
— da se kod izrade vodoprivrednih projekata obave konzultacije znanstvenih
institucija i privrednih organizacija svih zainteresiranih za koristi
i štete vodoprivrednih zahvata, kako bi se pronašla rješenja koja će nanijeti
najmanje štete društvenoj zajednici;
— da se u najskorije vrijeme organizira sastanak svih zainteresiranih
za izvedbu projekta regulacije Save (poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo,
Republički savjet za zaštitu prirode, Republički zavod za zaštitu prirode,
društveno političke zajednice) i to za čitavo područje njegova izvođenja.
5. LITERATURA
— Android ,
M.: (1974) Ekološki i ekonomski aspekti zaštite slavonskih šuma,
Vinkovci — Slavonski Brod, Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugistočne
Slavonije;
— Graćanin, M. i Ilijanić, Lj.: (1977) Uvod u ekologiju bilja, Zagreb;

Matić , S.: (1971) Prirodna regeneracija poljskog jasena u Posavini, Zagreb,
Savjetovanje o Posavini;
— Prpić , B.: (1974) Korijenov sistem poljskog jasena (Fraxinus angustifolia
Vahl) u različitim tipovima posavskih nizinskih šuma Zagreb, Glasnik za
šumske pokuse, knjiga 17;Prpić , B.: (1974) Ekološko-biološke značajke šuma jugoistočne Slavonije Vinkovci
— Slavonski Brod, Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne
Slavonije;

Rauš , Đ.: (1970) Fitocenološka studija nizinskih šuma pokupskog bazena.
Manuscript, Zagreb;

Rauš , Đ.: (1975) Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva.
Glavnik za šumske pokuse, knj. XVII — pp. 225-346, Zagreb;