DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Zakonom u osnovnim odredbama, dok se u detaljnija reguliranjamaterije, koja je predmet Zakona o udruženom radu nije upuštao,
predpostavljajući da će se u odnosu na to pitanje primjenjivatiZakon o udruženog radu neposredno, ili je pak naznačio postupak
samoupravnog reguliranja određenih pitanja putem samoupravnih
sporazuma i društvenih dogovora, kojima bi se postigliZakonom o šumama utvrđeni ciljevi.


Od prihvaćanja Prijedloga za donošenje zakona o šumama
po Saboru SRH do donošenja zakona prošlo je 13 mjeseci. U
svim fazama procedure donošenja ovoga zakona vladala je značajna
aktivnost i veoma velik interes svih društveno-političkihstruktura, kao i udruženog rada iz kompleksa šumarstva i prerade
drva. Održani su brojni sastanci i rasprave na temu Zakona
o šumama na području čitave Republike, gdje su istaknute
mnoge primjedbe, prijedlozi i sugestije na pojedine tekstove i
sadržaje u svim fazama procedure, uključujući i završne rasprave


o Prijedlogu zakona na održanim skupovima na terenu, organima
Izvršnog vijeća, Izvršnom vijeću Sabora, saborskim odborima
i komisijama, kao i na saborskim vijećima.
Brojne rasprave o Prijedlogu zakona dale su i znatan brojpredloženih amandmana na odredbe Prijedloga zakona, koji su
gotovo u cijelosti prihvaćeni ili pak usaglašeni sa njihovim podnosiocima,
odnosno u proceduri usaglašavanja između saborskih
vijeća. Na taj način je omogućeno da Zakon o šumama bude
prihvaćen od strane sva tri saborska vijeća, koja su o njemuvodila raspravu na odvojenim sjednicama 20. travnja 1911. godine.


2. Osnovne odrednice Zakona o sumama
Na ovome mjestu osvrćemo se samo na njegove najznačajnije
odrednice i to uglavnom na one koje predstavljaju novine
u odnosu na dosadašnje reguliranje ove materije, uz najneophodniji
komentar.


2.1 Opće odredbe
— Polazeći od ustavne kategorije šuma i šumskog zemljišta,
kao dobra od općeg interesa, ustanovljuje se specifičnost ovogaprirodnog dobra i utvrđuje da šume predstavljaju posebne prirodne
i gospodarske uvjete rada.
Ova odredba je značajna radi ostvarivanja određenih pravas naslova gospodarenja i upravljanja šumama kao prirodnim dobrima
od strane organizacija udruženog rada, kada one predstavljaju
uvjete rada ovih organizacija, što na određen način
regulira Zakon o udruženom radu i ovaj zakon (pravo na naknadu).