DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 96     <-- 96 -->        PDF

»Potpisani Savez u cijelosti podržava istup i stav inig. V. Babica, jer
se Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske i dalje bori za striktno
»provođenje Zakona o držanju koza (NN br. 60/54), i nije ostao ravnodušan
na evidentna kršenja zakonskih odredaba kroz dugi niz godina i nanošenje
neprocjenjive štete narodnom gospodarstvu Hrvatske.


Četiri godine iza kako je objavljen Zakon o držanju koza, potpisani
Savez, uz suorganizatora: Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, organizirao je u Splitu 1958. g. SAVJETOVANJE
O KRŠU JUGOSLAVIJE (30. VI — 9. VII 1958). Na ovom su Savjetovanju,
uz brojno prisustvovanje znanstvenika i stručnjaka šumarstva, poljoprivrede,
vodoprivrede, elektrotehničara, sociologa, ekonomista, turističkih
i saobraćajno-tebničlkih stručnjaka, podnesena 96 stručna referata, koji
su objavljeni u 5 knjiga na ukupno 1.400 stranica stručno-zmainstvenog
materijala. Ovo je Savjetovanje u svojim zaključcima konstatiralo, uz ostalo,
i slijedeće: »Pošto misu doslijeđno sprovedene odredbe Zakona o držanju
koza, potrebno je U INTERESU ZAŠTITE VEGETACIJE NA KRŠU DA
SE ODREDBE OVOG ZAKONA STRIKTNO PROVEDU NA ČITAVOM PODRUČJU
«.


Godine 1973. Savjet za šumarstvo i drvnu industriju Privredne komore
Jugoslavije upozorio je, da je — u nastojanjima i traženju puteva za povećanje
stočnog fonda i proizvodnja mesa, mlijeka, vune i kože — »UZGAJANJE
ŠUMA NESPOJIVO S PAŠOM KOZA, JER JEDNO ISKLJUČUJE
DRUGO«.


Prošle godine potpisani Savez organizirao je od 4—6. III. 1976. g. u
Zadru SAVJETOVANJE: ULOGA ŠUMA I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI
ČOVJEKOVE OKOLINE U ODNOSU NA JADRANSKO PODRUČJE
gdje su izneseni brojni zinanstveno-sttručni referati (36). Referat »UTJECAJ
KOZJE PAŠE NA EKOSUSTAV ŠUME HRASTA MEDUNCA U OKOLIŠU
OBROVCA« nedvosmisleno ukazuje na duboko nepovoljne promjene koje
se zbivaju u toj šumi pod utjecajem kozje paše!


U prihvaćenim ZAKLJUČCIMA Savjetovanju u Zadru konstatirano je:


Unatoč postojećih zakonskih odredaba, ponovno se pojavljuju koze u
nekim područjima te se tako nastavlja DEVASTACIJA ŠUMSKE VEGETACIJE.
Zakon o držanju koza ne primjenjuje se dosljedno, pa prijeti opasnost
novog pustošenja površina na kojima se regenerirala šumska vegetacija.
Prešutno toleriranje BRSTA KOZA dovodi u nezgodan položaj radne
ljude u organizacijama kojima je povjerena zaštita i unapređenje šumske
vegetacije, učvršćuje NAJPRIMITIVNIJI NAČIM PRIVREĐIVANJA I OMOGUĆUJE
POJEDINCIMA, VLASNICIMA VEĆIH STADA KOZA, LAKU ZARADU
NA RAČUN OPĆEDRUŠTVENIH INTERESA. Nikakvo pozivanje
na siromaštvo nije moglo pokolebati ,na pr. stanovništvo Bosne i Hercegovine
u dosljednom sprovođenju zakona o zabrani držanja koza.


I na kraju sve ovdje nabrojene konstatacije govore da UZGAJANJE
ŠUMA I NAŠA DOMAĆA KOZA NE IDU ZAJEDNO, jer podizanje šuma
je nespojivo s brstom koza, a niti se može stvoriti neka nazovi »biološka
ravnoteža« između brsta koza i podizanja šuma i šumske vegetacije!


206