DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 95     <-- 95 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


KOZE U PROGRAMU RADIO ZAGREBA


U emisiji za selo Radio Zagreba, održanoj 13. veljače 1977. god., prenijet
je i razgovor s nekim seljakom iz okolice Sinja koji se, radi tuberkuloze
pluća, odlučio za uzgoj koza u cilju proizvodnje mlijeka i sira ne samo
za prehranu nego i kao lijek. U tu svrhu »za prvu ruku« nabavio je 15
komada jaradi i mladih koza, od kojih danas ima stado od preko 340 komada.
Osnovna prehrana koza je, rekao je dalje u razgovoru taj kozar, paša
odnosno brst po kamenjaru, a samo im dva puta tjedno daje brašno i sol.
Na daljnje pitanje voditelja emisije Rudija Zadravca odgovorio je, da od
koza ima godišnji prihod od oko 150 000 (15 milijuna starih) dinara, a
od djece jedna kćerka studira, dok su 2 sina na radu u Francuskoj. Na
daljnje pitanje, za što se sinovi ne zaposle kod kuće kad već rade u
Francuskoj odgovorio je, da bi se jedan rado vratio i radio na zemlji uz
uvjet da kao poljoprivrednik ima zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ali
da bi u tom slučaju držao i do 1000 koza.


Na taj dio emisije upozorio je SITH dopisom ing. Vladimir Babi ć
šum. savjetnik Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški, jer
ga je »revoltirala iz ovih razloga«:


1. Kako Radio Zagreb može vršiti na ovaj način propagandu pašarem´ja
kozama kad postoji zabrana ispaše koza Zakonom o zabrani držanja koza
(N. N. 60/54) i kada je o zaštiti šuma na kršu prošle godine održano međurepubličko
savjetovanje u Zadru s posebnim osvrtom na zabranu paše koza;
2. opće je poznata stvar da šume imaju značajnu ulogu u zaštiti čovjekove
okoline´, jer su one kao i sve zelene biljke jedino sposobne da procesom
asimilacije pod ujecajem sunčane energije vežu ugljični dioksid
iz atmosfere i mineralne tvari iz tla i ispuštaju u atmosferu kisik a samo
prije 2 — 3 dana govorio je drug Aleš Bebler, predsjednik naše komisije
za zaštitu čovjekove okoline, o neophodnoj potrebi podizanja novih šuma;
3. koza je poznata kao neprijatelj šume broj 1 jer brsti mlado lišće
čim se pupovi počnu otvarati zato je donesen pred 24 godine navedeni Zakon
čije se djelovanje već osjetilo jer su mnogi predjeli ozelenjeni.
Stoga smatram da mi kao struka ne bi smjeli ostati ravnodušni na
takav način emitiranja kojim se vrši poziv na kršenje jednog Zakona«.


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske prihvatio
je inicijativu inž. Babica i Radio stanici Zagreb — Emisiji za selo


18. veljače proslijedio njegov dopis dodavši mu sa svoje strane:
205
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 96     <-- 96 -->        PDF

»Potpisani Savez u cijelosti podržava istup i stav inig. V. Babica, jer
se Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske i dalje bori za striktno
»provođenje Zakona o držanju koza (NN br. 60/54), i nije ostao ravnodušan
na evidentna kršenja zakonskih odredaba kroz dugi niz godina i nanošenje
neprocjenjive štete narodnom gospodarstvu Hrvatske.


Četiri godine iza kako je objavljen Zakon o držanju koza, potpisani
Savez, uz suorganizatora: Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, organizirao je u Splitu 1958. g. SAVJETOVANJE
O KRŠU JUGOSLAVIJE (30. VI — 9. VII 1958). Na ovom su Savjetovanju,
uz brojno prisustvovanje znanstvenika i stručnjaka šumarstva, poljoprivrede,
vodoprivrede, elektrotehničara, sociologa, ekonomista, turističkih
i saobraćajno-tebničlkih stručnjaka, podnesena 96 stručna referata, koji
su objavljeni u 5 knjiga na ukupno 1.400 stranica stručno-zmainstvenog
materijala. Ovo je Savjetovanje u svojim zaključcima konstatiralo, uz ostalo,
i slijedeće: »Pošto misu doslijeđno sprovedene odredbe Zakona o držanju
koza, potrebno je U INTERESU ZAŠTITE VEGETACIJE NA KRŠU DA
SE ODREDBE OVOG ZAKONA STRIKTNO PROVEDU NA ČITAVOM PODRUČJU
«.


Godine 1973. Savjet za šumarstvo i drvnu industriju Privredne komore
Jugoslavije upozorio je, da je — u nastojanjima i traženju puteva za povećanje
stočnog fonda i proizvodnja mesa, mlijeka, vune i kože — »UZGAJANJE
ŠUMA NESPOJIVO S PAŠOM KOZA, JER JEDNO ISKLJUČUJE
DRUGO«.


Prošle godine potpisani Savez organizirao je od 4—6. III. 1976. g. u
Zadru SAVJETOVANJE: ULOGA ŠUMA I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI
ČOVJEKOVE OKOLINE U ODNOSU NA JADRANSKO PODRUČJE
gdje su izneseni brojni zinanstveno-sttručni referati (36). Referat »UTJECAJ
KOZJE PAŠE NA EKOSUSTAV ŠUME HRASTA MEDUNCA U OKOLIŠU
OBROVCA« nedvosmisleno ukazuje na duboko nepovoljne promjene koje
se zbivaju u toj šumi pod utjecajem kozje paše!


U prihvaćenim ZAKLJUČCIMA Savjetovanju u Zadru konstatirano je:


Unatoč postojećih zakonskih odredaba, ponovno se pojavljuju koze u
nekim područjima te se tako nastavlja DEVASTACIJA ŠUMSKE VEGETACIJE.
Zakon o držanju koza ne primjenjuje se dosljedno, pa prijeti opasnost
novog pustošenja površina na kojima se regenerirala šumska vegetacija.
Prešutno toleriranje BRSTA KOZA dovodi u nezgodan položaj radne
ljude u organizacijama kojima je povjerena zaštita i unapređenje šumske
vegetacije, učvršćuje NAJPRIMITIVNIJI NAČIM PRIVREĐIVANJA I OMOGUĆUJE
POJEDINCIMA, VLASNICIMA VEĆIH STADA KOZA, LAKU ZARADU
NA RAČUN OPĆEDRUŠTVENIH INTERESA. Nikakvo pozivanje
na siromaštvo nije moglo pokolebati ,na pr. stanovništvo Bosne i Hercegovine
u dosljednom sprovođenju zakona o zabrani držanja koza.


I na kraju sve ovdje nabrojene konstatacije govore da UZGAJANJE
ŠUMA I NAŠA DOMAĆA KOZA NE IDU ZAJEDNO, jer podizanje šuma
je nespojivo s brstom koza, a niti se može stvoriti neka nazovi »biološka
ravnoteža« između brsta koza i podizanja šuma i šumske vegetacije!


206