DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 95     <-- 95 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


KOZE U PROGRAMU RADIO ZAGREBA


U emisiji za selo Radio Zagreba, održanoj 13. veljače 1977. god., prenijet
je i razgovor s nekim seljakom iz okolice Sinja koji se, radi tuberkuloze
pluća, odlučio za uzgoj koza u cilju proizvodnje mlijeka i sira ne samo
za prehranu nego i kao lijek. U tu svrhu »za prvu ruku« nabavio je 15
komada jaradi i mladih koza, od kojih danas ima stado od preko 340 komada.
Osnovna prehrana koza je, rekao je dalje u razgovoru taj kozar, paša
odnosno brst po kamenjaru, a samo im dva puta tjedno daje brašno i sol.
Na daljnje pitanje voditelja emisije Rudija Zadravca odgovorio je, da od
koza ima godišnji prihod od oko 150 000 (15 milijuna starih) dinara, a
od djece jedna kćerka studira, dok su 2 sina na radu u Francuskoj. Na
daljnje pitanje, za što se sinovi ne zaposle kod kuće kad već rade u
Francuskoj odgovorio je, da bi se jedan rado vratio i radio na zemlji uz
uvjet da kao poljoprivrednik ima zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ali
da bi u tom slučaju držao i do 1000 koza.


Na taj dio emisije upozorio je SITH dopisom ing. Vladimir Babi ć
šum. savjetnik Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški, jer
ga je »revoltirala iz ovih razloga«:


1. Kako Radio Zagreb može vršiti na ovaj način propagandu pašarem´ja
kozama kad postoji zabrana ispaše koza Zakonom o zabrani držanja koza
(N. N. 60/54) i kada je o zaštiti šuma na kršu prošle godine održano međurepubličko
savjetovanje u Zadru s posebnim osvrtom na zabranu paše koza;
2. opće je poznata stvar da šume imaju značajnu ulogu u zaštiti čovjekove
okoline´, jer su one kao i sve zelene biljke jedino sposobne da procesom
asimilacije pod ujecajem sunčane energije vežu ugljični dioksid
iz atmosfere i mineralne tvari iz tla i ispuštaju u atmosferu kisik a samo
prije 2 — 3 dana govorio je drug Aleš Bebler, predsjednik naše komisije
za zaštitu čovjekove okoline, o neophodnoj potrebi podizanja novih šuma;
3. koza je poznata kao neprijatelj šume broj 1 jer brsti mlado lišće
čim se pupovi počnu otvarati zato je donesen pred 24 godine navedeni Zakon
čije se djelovanje već osjetilo jer su mnogi predjeli ozelenjeni.
Stoga smatram da mi kao struka ne bi smjeli ostati ravnodušni na
takav način emitiranja kojim se vrši poziv na kršenje jednog Zakona«.


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske prihvatio
je inicijativu inž. Babica i Radio stanici Zagreb — Emisiji za selo


18. veljače proslijedio njegov dopis dodavši mu sa svoje strane:
205