DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Dio Manče o kojem je ovdje riječ smješten
je na nadmorskoj visini od preko
600 m i bogat je plitkim slanim lagunama,
što je posljedica slabo razvijenog sistema
drenaže, endoreizma i prisutnosti
starih evaporita u supstratu. Ove lagune
preko ljeta obično presuše. U proljeće
1972. godine izvršena je serija zapažanja
na ovim lagunama. Većina ih je kontaminirana
i u vrlo lošem stanju zbog dotoka
otpadnih voda. Sadašnje stanje u usporedbi
sa situacijom od prije 25 godina
pokazuje značajne i negativne promjene.
Tako je na pr. nestalo nekoliko
vrsta vrlo interesantnih rakova (Anostraca),
a lagune su se pretvorile u septičke
jame. U članku je priložen popis determiniranih
vrsta.


T e 1 e r i a-J o r g e, N. T., Moreno,
G., Ca log ne, F. D.: NEKE ŠPANJOLSKE
GLJIVE KOJE ŽIVE NA DRVNOM
SUPSTRATU.


Članak predstavlja studiju roda Helvetia
u Španjolskoj. Do sada je citirano
15 vrsta tog roda, kojima su autori dodali
još jednu: Helvella albella. Daje opis
proučavanih vrsta, ključ za determinaciju
i geografsko rasprostranjenje na temelju
podataka u literaturi i vlastitom
materijalu.


Salvador, A.: PRILOG PROUČAVANJU
HERPETOLOŠKE FAUNE RIO DE
ORO.


Opisana je nova podvrsta žabe Rana ridibunda
(R. r. riodeoroi n. ssp.) za sjeverni
dio Rio de Oro i marokanski jugozapad.
Uz to je proučavana jedna mala
zbirka gmazova s ovog područja te
se diskutira o taksonomskom položaju
nekih vrsta.


Gonzales Cano, J. N. OPIS FAUNE
KRALJEŠNJAKA PODRUČJA MORA
DE RUBIELOS (TERUEL).


Područje Mora de Rubielos je pokusna
ploha na kojoj se proučava biologija i
dinamika populacije borova četnjaka
(Thaumatopoea pityocampa Schiff.). Ovaj
rad predstavlja prilog poznavanju biocenoze
područja kao osnovice za daljnje
skiekološke studije. Opisuju se razni
tipovi vegetacije i navodi 167 vrsta kralješnjaka
koji tu obitavaju, zatim 121
vrsta ptica, 28 vrsta sisavaca, 12 vrsta
gmazova i 6 vrsta vodozemaca. Svaki nalaz
uključuje mjesto, datum te procjenu
najveće i najmanje abundancije. Fauna
ptica i sisavaca utvrđivana je kvantitativno
na konkretnim lokalitetima metodom
transekta, analizom gvala (neprobavljene
hrane), tragova kretanja itd.


Salvador, A.: GUŠTERICE OTOKA
GOMERE.


Opisuje se gušterica Chalcides viridanus
coeruleopunctatus n. ssp. iz doline
Gran Rev, otok Gomera. Nova je podvrsta
manja, ima razmjerno dulje udove
i drukčije je boje.


Na kraju časopis donosi obavijest o
»Nacionalnoj konvenciji društava prijatelja
prirode«, održanoj od 1. do 5. X
1975. u Oviedu. Između ostalog raspravljalo
se o problemima zaštite humidnih
zona pokrajine Gerona, o suradnji između
ICONE (Institut za zaštitu prirode) i
Poliehničkog univerziteta u Madridu za
stvaranje posebne banke sjemenja iberijskih
endemskih biljaka te o stvaranju
nacionalnog plana za prevenciju šumskih
požara. Većina je referata predlagala zaštitu
određenih biotopa te životinjskih i
biljnih vrsta.


I. Mikloš