DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 90     <-- 90 -->        PDF

nih ekstrakta na formiranje korjenovih


dlačica klijanaca smreke.


Kroth , W.: Kamate u računanju vrijed


nosti šuma.


F o e r s t e r, P.: Sadržaj minerala u tlu


i sloju podzemne vode blizu površine tla


u jednom pjeskovitom tlu sjeverozapad


ne Njemačke i to ispod sastojine četinja


ča i oranice.


Höhl , W. et al.: Gradijent koncentracije


dušika, šećera i adenosin-trifostata u ko


lutima smreka (Picea abies Karst.), koje


su rasle pod različitim uvjetima gnoje


jenja dušikom.


Matsuda, M. i Baumgartner, A.:
Ekosistematska simulacija efektivnosti
korišćenja sunčeve energije po šumama.
Wächter , A.: Kombinirana primjena
kartiranja šumskih staništa i infracrvene
kolor fotografije, kao metode za ustanovljavanje
šteta od suše u sastojinama
smreke.


Br. 4/5


Hubert Freiherr von Pechma n-u


za 70. rođendan.
Aufs ess, H. V.: Stvaranje zaštitne zone
na bazi grana listača i četinjača i
njezina efikasnost protiv penetracije
gljiva u srž živih stabala.
Böttcher, P. i Liese, W.: O osržavanju
drva korijena smreke i ariša.
Diaz-Vaz, J. E. et al.: Uporedna istraživanja
varijacija dimenzija traheida i
rentgenski utvrđenih gustoća drva unutar
goda, za dvije vrste četinjača.
Löffler , H.: O rasprostiranju truleži
rana kod smreke.


Bernhart , A.: Šumsko-uzgojna praksa
u novom Zakonu o šumama u Bavarskoj.
Dugoročni trend distribucije po vrstama
drveća u Bavarskoj.
Leibundgut, H.: Kako šumarstvo može
pridonijeti rješavanju problema planinskih
područja.


Mlinšek , D.: Uzgajanje u subalpinskoj
šumi smreke na primjeru Pokljuke.
Mayer , H.: Utjecaj divljači na pomlađivanje
i održavanje prirodnih šumskih


rezervata.


Plochmann, R.: Zaštita pejsaža —


očuvanje šuma. Neke primjedbe obzirom


na zakonske propise i ograničenja.


Ammer , U.: Rekreacija i očuvanje pri


rode. Dopunjavanje ili suprotnost?


Kö s tier , J.: Prilog povijesti sastojine


Eichet u Oberbayern.


Br. 6


Prof. dr. dr. h. c. Wili Laatsch 70.


god.
Assmann , E.: Prilog metodici šumskih
pokusa.


S c h e n k 1 e r, G.: Razdioba klime i vegetacije
u okviru regionalne klasifikacije
šumskih staništa.


Schlich ting, E.: Uvjeti i značenje
pejsažno-ekoloških istraživanja prometa i
bilance hranjiva u tlu.
Urlich , B.: Utjecaj okoliša na opskrbljenost
hranjivima bukove sastojine na
kiselom tlu.


Wold e-Y o h h a n e s, L. i W e h r m a n n,
J.: Metoda paleža tla »GUIE« u Etiopiji
i njezin utjecaj na tlo i biljke.


Kreutzer, K i Schmidt, A.: Istraživanja
međusobne ovisnosti ishranjenost
i rasta i prirasta bora (Pinus silvestris
L.), na temelju novih stanišnih
prirasno-prihodnih tablica za Oberpfalz.
Franz, F. i Biersted t, W.: Utjecaj
gnojenja dušikom na velikim površinama
pomoću aviona, na prirast mase sastojina
bora u Šumariji Bodenwöhr/Opf.,
Bavarska.


Kroth , W.: Ekonomika gnojenja sastojina
bora kalcij-amonijevim nitratom u
Oberfplaz-u.


Gussone, H. A. i Zöttl, H. W.: Utjecaj
gnojenja u razna godišnja doba
na mlade smreke.


Alcubilla, M. i R eh f u ess, K. E.:
Prethodna istraživanja o podobnosti analize
floema, kao metode za predikciju
stanja ishranjenosti smreke (Picea abies
Karst.).


Pechman, H. v. i Lippemeier, P.:
Istraživanja kvalitete rezane građe jele
iz prebornih šuma.


Z. Kalafanđžić