DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 88     <-- 88 -->        PDF

BILTEN Zajednice šumarstva, prerade


drva i prometa drvnim proizvodima


i papirom u Zagrebu


br. 10 — 12/1976.


1. Krajem 1976. godine izašao je i 10-i
broj BILTENA, dakako kao Biiten Zajednica
šumarstva, prerade drva i prometa
drvnim proizvodima i papirom. Ovaj
broj sadrži informacije o Programu
znanstveno-istraživačkog rada (u šumarstvu)
za razdoblje 1976—1980. god. te,
postfestum, takav program za 1976. godinu.
Znanstveno-istraživački rad u navedenom
petogodištu podijeljen je u 7 projekata:
I: Proučavanje strukture i funkcioniranje
šumskih ekosistema u SR Hrvatskoj
(s 4 teme),
II: Istraživanje i kartiranje tipova šuma
i šumskih staništa (s 5 tema),
III. Unapređenje sjemenarstva, rasadničke
proizvodnje i uzgoja šumskih kultura
(s 11 tema),
IV: Zaštita šuma (s 9 teme),
V: Istraživanja mehanizacije radova u
šumarstvu (s 8 tema),
VI: Istraživanja organizacija i ekonomike
u šumarstvu (s 4 teme) i
VII: Čovjek i biosfera — Ekološki učinci
različitog korištenja tla i gospodarske
prakse umjerenih i mediteranskih
šumskih područja.
Ovo je »jedinstveni program« tj. zajednički
program za »Zavod za istraživanja
u šumarstvu kao organizacijske
jedinice šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu« i »Šumarskog Instituta Jastrebarsko
« a na njegovom izvršenju radit
će 35 doktora znanosti, 6 magistara
znanosti i 22 diplomirana inženjera
šumarstva (stanje u doba izrade Programa),
od kojih se u Šumarskom institutu
nalazi 5 doktora, 6 magistara i 15 inženjera.
Financiranje ovih radova, u približnoj
vrijednosti 30 milijuna dinara, izvršit
će Sarnoupuravna interesna zajednica
za znanstveni rad IV — Zagreb i
šumsko-privredne organizacije Hrvatske.


Kako vidimo nema Projekta za istraživanja
na Kraškom području, a pod takvim
nazivom ne nalazimo ni teme u pojedinim
projektima. Međutim tim Projektima
nije mimoiđeno ni Kraško područje
samo se ne tretira posebno kao
takvo, nego se stanovita istraživanja s
područja šumarstva (šumske proizvodnje)
vrše u okviru tema pod općini nazivom.


Stoga ćemo navesti teme u okviru kojih
je obuhvaćena i problematika s područja
Krša. Tako će se u okviru I projekta
»utvrđivati mikrofitogeografske cjeline u
području krša«, u okviru zadataka »oplemenjivanje
dvogličavih borova« obuhvatiti
i alepski i brucijski bor, proučavati
će se »trajanje vegetacijskog perioda
u različitim klimatsko-zonskim vegetacijskim
područjima... na potezu od
mora do najviših planinskih vrhunaca«.
U okviru II projekta izvršit će se »istraživanja
i utvrđivanja šuma i šumskih
staništa« i za područja Knina, Novigrada
i Zadra (prema istoimenim sekcijama
vojno-geografskih karata). U tom razdoblju
trebale bi biti izrađene kako drvno-
gromadne tako i prirasno-prihodne tablice
i za alepski te primorski bor. Na
Kraško područje automatski se odnose
i teme o unapređivanju sjemenarstva (iz
Projekta III) a u temi »biološko suzbijanje
štetnika« (Projekt IV) posebni
je zadatak »paraziti borovih štetnika Evetria
buoliana i Thaumatopea pytiocampa
Schiff, te u temi »mjere, organizacija i
oprema protupožarne zaštite šuma« (na
kojoj će jedino sudjelovati i stručnjaci
Instituta za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu).


Projekt II sadrži i jedan »zadatak« s
područja lovstva. To je zadatak u okviru
teme »Ekološko-biološka istraživanja
šumskih ekosustava« pod naslovom »Lovno-
ekonomsko kapacitet lovišta za jelensku
divljač u odnosu na hrastove sastojine
na području nizinskih šuma«. Istraživanja
će se vršiti na području združenog
poduzeća »Slavonska šuma« da se
utvrde »parametri usklađivanja optimalnih
uvjeta za prirast drvne mase u našim
nizinskim šumama i optimalni priplod
jelenske divljači«. Svakako, da će
rezultati ovih istraživanja na tom području
»moći služiti kao značajan pokazatelj
i za druga šumisko^privredna područja.
«


2. Najopsežniji prilog zadnjeg sveska
Biltena Zajednice je »INFORMACIJA OŠUMSKIM´ POŽARIMA ZA 1976. GODINU
« Republičkog sekretarijata za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo,
Inspektorata za šumarstvo i
lovstvo. »U protekloj godini«, stoji na
uvodnom mjestu, »bilo je, usprkos kišovitog
ljeta, dosta šumskih požara koji su
zahvatili i veću površinu nego požari u
kritičnoj 1971 i 1973. godini s tom razlikom,
da je najveći broj požara izbio u
proljetnim mjesecima, kako u priobalnom
tako i u kontinentalnom dijelu Re