DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 86     <-- 86 -->        PDF

reforma) obrađeno je 18 članaka (autori:


D. Klepac, O. Piškorić, Z. Potočić i A.
Pranjić).
III) Iskorišćavanje šuma (zajedno
s preradom drveta, trgovinom,
standardima i uzansama) obradio je u
svega 1 članku F. Štajduhar.


IV) Šumska građevinska tehnika
i transport također obrađeno
u 1 članku (autor N. Lovrić).


V) To isto vrijedi i za Lovstvo i
ribarstvo, koje je obradio D. Androšić.


VI) Organizacij a-k adrovi (šumska
uprava, kadrovi, organizacija i racionalizacija
rada te zaštita na radu) razrađeno
u 4 članka (autori: 0. Piškorić
i Z. Potočić).


VII) Općenito o šumarstvu
(opći i povijesni prikazi, kulturni značaj
šume, zaštita prirode, propaganda
šumarstva, muzeji, terminologija, šumarstvo
stranih zemalja, prikazi domaće i
inostrane literature te društvene i osobne
vijesti (razrađeno u 7 članaka) autor:


O. Piškorić i Z. Potočić.
Na kraju su knjige dodana posebna
poglavlja o društvenoj djelatnosti (rad
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva
u razdoblju 1846—1918, rad šumarskog Udružanja
u Hrvatskoj u razdoblju 1919 —
1976, te doprinos osnovi i izgradnji —
radni ljudi šumarstva i drvne industrije
u poslijeratnoj obnovi i izgradnji), obrađena
u 3 članka (autori: B. Čop, B. Prpić
i Đ. Rauš) te zaseban bibliografski
prilog (kazalo autora suradnika Šumarskog
lista uz naznaku pojedinog autora.


Dr RADENKO LAZAREVIĆ


GEOMORFOLOGIJA, Beograd, 1975.


Kao posebno izdanje Instituta za šumarstvo
i drvnu industriju u Beogradu,
u godini 1975., izdata je knjiga GEOMORFOLOGIJA,
koju je napisao dr Radenko
Lazarević . Ovo djelo predstavlja veoma
značajan doprinos nauci i literaturi,
a posebno geološkoj, geografskoj i šumarskoj
nauci. Svoju GEOMORFOLOGIJU
autor je posvetio uspomeni velikih


Kako je naprijed istaknuto čitavo je
djelo posvećeno prošlosti ali je pisano za
budućnost. Prošla su pokoljenja i njihov
rad je podvrgnut objektivnoj kritici
s aspekta današnjice. Radi toga će knjiga
poslužiti vrlo dobro ne samo šumarima
biolozima i tehnolozima već i predstavnicima
historijske znanosti te ekonomistima
kod studija o razvoju opće privrede
u ovom dijelu Evrope. Rijetko će
se naći edicija ovakove kvalitete i kod
većih naroda s dugačkom šumarskom tradicijom.
Zato je ovo djelo dobit ne samo
za našu šumarsku struku nego i za
našu kulturu. Prošlost se naše struke više
ne može zaboraviti; ona je otvorena knjiga
za današnju i buduće generacije, iz
koje će crpiti znanje o kretanjima privrednog
života uopće a šumarstvo napose.


Konačno treba naglasiti, da ovo nije
samo povijest šumarstva Hrvatske, kako
glasi naslov knjige, jer je u njoj prikazana
cjelokupna materija Šumarskog
lista. Kako je Šumarski list između dva
rata bio, uz izuzetak kraćeg perioda Jugoslovenske šume, jedina stručna
šumarska periodika u Jugoslaviji, to
ova Povijest sadrži i materijale o šumarstvu
iz cijele Jugoslavije. Nadalje, do
1914. godine Šumarski list sadrži i niz od
preko 100 članaka i kraćih informacija
s područja tadanje Kraljevine Srbije. U
»Kazalu autora suradnika Šumarskog lista
1877 — 1976. godine« objavljenom u
Povijesti nalazimo ne samo popis svih
autora u prvom stogodištu Šumarskog lista
nego i podatke u kojoj je godini i s
kojeg područja (uzgoj, iskorišćivanje, zašita
itd.) pojedini autor objavio ne samo
rasprave nego i kraće sastave (informacije).
Dr Stjepan Frančišković


geamorfologa Jovana C v i j i ća i Petra


S. Jovanovića.
Knjiga obuhvaća oko 500 stranica, s
veoma bogatom bibliografijom.


Pored predgovora i uvodnog poglavlja,
GEOMORFOLOGIJA Radenka Lazarevića
sadrži tri osnovna poglavlja: I. Tektonska
geomorfologija, II. Erozivna geomorfologija
i III. Regionalna gemorfologija.
Djelo je ilustrirano uspjelim crtežima,
grafikonima, tabelama i fotografijama.


U Predgovoru i Uvodu ove knjige,
autor obrazlaže svoj pokušaj da for