DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 85     <-- 85 -->        PDF

STRUČNE KNJIGE I ČASOPISI


POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
kroz stranice Šumarskog lista
Zagreb, 1976.


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske objavio je
prilikom 130. obljetnice osnivanja Hrvatsko-
slavoinskog šumarskog društva i
stote godine neprekidnog izlaženja Šumarskog
lista djelo grupe autora pod
naslovom: »POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
1846 — 1976. KROZ STRANICE
ŠUMARSKOG LISTA« Zagreb, 1976. (Tiskara
»A. G. Matoš« Samobor) s 427
stranica teksta te s mnogo dokumentarnih
ilustracija i faksimila. Ova je jubilarna
edicija posvećena starijim šumarskim
pokoljenjima, koja su svojim samoprijegornim
radoim, razborom i ljubavlju
pridonijela razvoju i unapređenju
šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
napretku znanstvene i stručne misli te
očuvala naše šume današnjim pokoljenjima
kao i onima, koja će iza nas doći.


Djelo je izašlo pod redakcijom trojice
urednika (R, Antoljak, O. Piškorić i B.
Prpić) a grupu autora čini sedamnaestorica
naših prominentnih stručnih radnika
(D. Andrašić, M. Androić, S. Bertović,


B. Čop, D. Klepac, N. Lovrić, J. Martinović,
S. Matić, O. Piškorić, Z. Potočić,
A. Pranjić, B. Prpić, Đ. Rauš, J. Šafar,
F. Štajduhar, Z. Tcmašegović i A. Vranković).
Ta je malobrojna skupina stručnjaka
postavila sebi težak zadatak, da
povrh svojeg poznavanja današnjeg stanja
našeg šumarstva prouči materijale u
svih 100 godina izlaženja Šumarskog Lista,
koji izvorno obuhvaćaju ništa manje
nego 860 autora i 51.000 stranica. Već
samo ovaj podatak govori dovoljno jasno
o zamašnosti posla, koja prelazi normalno
mjerilo ljudskih snaga. Pa ipak moramo
priznati, autori su uspjeli u svakom
pogledu i mi danas ovdje iskazujemo
zasluženo priznanje cijele stručne
javnosti tvorcima ovog djela. Naravno,
da je to hvala današnjice, jer konačni će
sud o ovom djelu donijeti budući šumarski
naraštaji. Jer, makar koliko je
ono posvećeno starijim pokoljenjima šumarske
struke, ono će u prvom redu služiti
generaciji koja dolazi. Povrh toga,
ovo je djelo nastalo na prelomu historijskog
razvoja uloge šume i šumarstva iza
kojeg slijede nova mjerila, novi vidici te
novi razvojni pravci, obilježeni novim
saznanjem da je čovječanstvu potrebnija
šuma nego drvo.


Knjiga je podijeljena u 7 područja,
za čija je ograničenja korišćena Šumarska
bibliografija pok. prof. A. KAUDERSA
(I. dio razdoblje 1848—1936, II. dio
razdoblje 1946 — 1955) ali nešto proširena
s obzirom na pojavu novih disciplina kao
i zbog detaljnije obrade materije. Tu je
potrebno primjetiti, da su pristupi obradi
pojedinih autora različiti pa ni obrada
pojedinih područja nije unificirana.
Tome nije bilo moguće izbjeći, a stvarno
nije ni bilo potrebno, da se razrada
na račun individualnosti šablonizira. Ovo
u toliko više, što neki radovi u prošlosti
imaju miultidisciplinarni značaj, pa je
bilo nužno, da ih istovremeno obradi više
autora, svaki sa svog stajališta. A upravo
je u tome i jedna od velikih prednosti
ove edicije.


Uvodno poglavlje čini prikaz razvoja
Šumarskog lista i njegovog djelovanja
u minulom razdoblju od 1876 — 1975. godine
(portreti urednika V. Kereškenji-a,


F. Kesterčaneka, B. Kosovića, J. Kozarca
i A. Ugrenovića).
Ostala poglavlja navodimo u kratko:
I) P r o i z v o d n o-z a š t i t n o pod r uč
j e (ekološkojbiološka osnova proizvodnje,
tehnika uzgajanja, zaštita šuma, melioracije
krša i ostalih devastiranih terena)
obuhvaća 8 članaka (autori: M.
Androić, S. Bertović, J. Martinović, S.
Matić, J. Šafar i A. Vrankovie).


II) Ekononis k o-p o 1 i t ič k o područj
e (utvrđivanje materijalne osnove,
uređivanje šuma, ekonomska i agrarna