DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Završujući ovaj kratki prikaz bilježimo zadovoljstvo umirovljenika-
posjetilaca ne saimo zbog upoznavanja s jednim isječkom suvremene proizvodnje
drva i uspjeha radnog kolektiva IP, nego i zbog drugarskog susreta
starijih i mlađih šumara i to ne samo na stručnom dijelu, nego i na
zajedničkom ručku, kojim je IP počastio učesnike ovog stručnog izleta.
Hvala kolektivu IP sa željom da im i u buduće rad donese pun uspjeh!


Ahmet Selmanović,


dipl. inž. šum. —
šum. savj. u p., Banja Luka


NATJEČAJ
SAVJETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U SARAJEVU


za upis na postdiplomski studij iz oblasti


NAUKE O KOROVIMA I NJIHOVOM SUZBIJANJU (HERBOLOGIJE)


Natjecati se mogu kandidati:
— koji su završili poljoprivredni, šumarski i prirodno-matematički fakultet —
smjer biologije i hernije,koji imaju prosječnu ocjenu sa studija najmanje 7,5 ili višegodišnje iskustvo
iz oblasti proučavanja i suzbijanja korova,
— koji se mogu služiti jednim od svjetskih stranih jezika, što dokazuju odgovarajućim
dokumentom najdalje do upisa u III semestar.
Studij je organiziran tako da studirati mogu kandidati koji nisu u radnom odnosu
kao i oni koji žele studirati uz rad.
Nastava počinje u listopadu 1977.


Prijave se podnose do 30. 9. 1977. preporučenom pošiljkom na adresu:


Poljoprivredni fakultet, Sarajevo, Zagrebačka 18.


Prijavi treba priložiti:


1.
molba, taksirana s 2 dinara, treba sadržati i kraću biografiju,
2. diplomu fakulteta (ovjeren prepis),
3.
uvjerenje o položenim ispitima i postignutim ocjenama na fakultetu,
4. potvrdu da će biti uplaćen iznos školarine.
Troškovi nastave po semestru iznose 5.500 dinara po kandidatu.
Bliža obavještenja daje Sekretarija Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu, Zagrebačka
18, tel. 613-033 ili 613-024.