DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 8     <-- 8 -->        PDF

materijalnih osnova koje određuju granice rasta na zemlji. Međutim, šumarstvo
je kao znanost svedena u uske okvire šumarskih stručnjaka i znanstvenih
radnika, donekle biologa i ekologa, pa je neophodno propagiranje
spoznaje o značenju šuma za egzistenciju čovjeka na svakom planu bilo
u sferi materijalne proizvodnje (poljoprivreda, elektroprivreda, građevinarstvo,
saobraćaj Ltd.) bilo u sferi društvenih vrijednosti (uvrštenih u kvaliteti
života suvremenog čovjeka). To može korisno utjecati da šumarstvo
(odnosno šume) u praktičnoj dimenziji zaštite čovjekove okoline dobije
dostojno mjesto.


Svome izlaganju dao sam pretenciozan naslov: »Kras u prošlosti, sadašnjosti
i budućnosti«. Svjestan sam da mogu s obzirom na opseg i vrijeme
dati samo neke globalne opservacije. Pa iako je naslov »Kras«, stavio sam
u centar pažnje šume i šumarstvo i to u njegovom za sada problematičnom
tj. eumediteranskom i sub mediteranskom području niskog Krasa, na kojem
teče proces degradacije nezadrživim tokom i koji traži hitnu intervenciju
cijeloga našeg Društva.


KRAS OD ANTIKE DO XX STOLJEĆA


Predmet naše pažnje jest tarastrički dio jadranskog područja tj. područja
Krasa. Šumari to područje obično dijele na primorsko ili mediteransko-
submediiteransko i planinsko ili kontinentalno područje Krasa.
Međutim, fitocanolozi na području jugoslavenskog Krasa, a s obzirom na
autohtoni biljni pokrivač, razlikuje četiri glavne vegetacijiske zone: eurnedlteranisko
područje zimzelene vegetacije (Quercion ilicis); sub mediteransko
područje listopadne vegetacije {Carpinion orientalis); kontinentalna i
gorska područja vegetacije sveze Fagion illyricum i zajednice Quercetum
confertae — cerris (Horvatić S.). Međutim, unutar iklimatogene vegetacije
kao eumediteranske tako i više i niže subrneđiteranske zone obuhvaćeno je
prema Horvatiću više asocijacija koje predstavljaju degradirane stadije,
u ekološkom smislu sukcesije u regresivtnoni smislu. Do narušavanja
prvotnih šumskih ekosistema jadranskog područja došlo je uslijed
antropogenih i zoogenih djelovanja koje su u nepovoljnoj konstelaciji ekoloških
faktora narušili ekološku ravnotežu do te mjere da danas umjesto
šumskih zajednica koje predstavljaju klimaks, imamo na velikom dijelu
površine razne degradacijske stadije od kojih spominjemo: makiju, svijetle
šikare, gärige, kamenjarske pašnjake i gole kamenjare.


Od ukupne površine Krasa, koja u Jugoslaviji iznosi 5 601 800 ha, otpada
na planinsko područje obraslo šumom 2 224 000 ha, 2 181480 ha je
kraška golet, 796 000 ha su šikare i makija a 362 000 ha su ostali oblici
degradiranih šuma. Podaci su uzeti iz 1958. god. Oni su danas nešto izmjenjeni,
sa sigurnošću na gore, jer su mnoge površine uništene požarima, a
pošumljivanja se gotovo i ne vrše.


GENEZA KRASA


Mnogi su istraživači i stručnjaci nastojali odgovoriti kako i kada su
nastale ovako goleme ogoljele površine na jadranskom području, odnosno
da li su te površine uopće i bile pod zelenim pokrivačem. To pitanje nije