DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 77     <-- 77 -->        PDF

In komparacije navedenih podataka ljestvica kat. prihoda katastarskih
kotareva po pojedinim Masama vidi se da prosjeci odražavaju medijane dobivene
ponderacijorn učešća površina po pojedinim klasama.


Prosjeci pak ljestvica pojedinih zajednica općina dobiveni su kao srednje
arimatičke veličine iz prosjeka odnosnih katastarskih kotara, isto tako
izračunati su i indeksi povećanja naprama 1964. god.


Prosječne vrijednosti ljestvica po pojedinim zajednicama općina kreću
se po ha:


I. u Zajednici opć. Osijek od 264-628 dinara prosjek 462 dinara
II. , „ Bjelovar „ 178-364 , ,, 291
III. , Varaždin „ 299-563 , , 434
IV. ,
v. , VI. ,
,
,
,
Zagreb
Sisak
Karlovac
„ 156-162
„ 277489
„ 155-517
,
,
,
,
,
,
301
342288

VII. , , Gospić „ 151-193 , , 167
VIII. ,
IX. ,
, Rijeka
Split


60-283
27- 76
,
´
,
-
5252

Srednji republički prosjek: 374 dinara


Osjetljiva razlika između medijana i aritmetske sredine pojedinih klasa
u nekim katastarskim kotarevima opaža Se ondje gdje su glavnine šumskih
površina zastupane u nižim vrijednostnim klasama. To je izrazito u kat.
kotaru Varaždin, gdje od svih površina šuma preko 70% su razvrstane u
6 — klase.


Indeks povećanja kat. prihoda za šume, uzevši faktor 100 za 1964. godinu
kreće od 374 u zajed. općina Split do 411 u zajednici općina Osijek,
to je i opravdano kad se sagledaju svi ekonomski uvjeti privređivanja.


Ako se razmotre učešća šuma pojedinih zajednica općina u sveukupnoj
šumskoj površini individualno g sektora od 501.402 ha, tad se
dobiju slijedeći postotni odnosi:


Zajednica općina I. Osijek ima približno 4% šumskog fonda
,, ,, II. Bjelovar ,, „ 9%
* ii III. Varaždin „ ,, 5%
i a IV. Zagreb ,, ,, 18%
i ii V. Sisak ,, „ 5%
i a VI. Karlovac ,, ,, 4%
i a VII. Gospić ,, ,, 3%
ii VIII. Rijeka ,, ,, 25%
IX. Split » " 27%
S v e uku p no : 100% — 501.402 ha
187