DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 73     <-- 73 -->        PDF

PREGLED
katastarskog prihoda za sve vrste kultura sumarno i posebno za kulturu šuma
po zajednicama općina


Stanje 1975. Tabela 3.


Katastarski prihod u dinarima
Red. Zajednica Ukupno za sve Samo za kulture % učešća
broj općina vrste kultura šuma individualnog kulture šuma


sektora u ukupnom


iznosu


1. Osijek 1.479.510.863 8.084.782 1,8%
2. Bjelovar 1.113.544.621 14.312.323 1,1%
3. Varaždin 382.827.568 8.581.130 2,5%
4. Zagreb 910.559.947 24.025.050 2,4%
5. Sisak 390.271.051 10.006.005 2,7%
6. Karlovac 200.798.703 5.038.485 2,4°/o
7. Gospić 166.708.096 2.312.845 1,4%
8. Rijeka 360.684.338 14.022.710 3,9"/,,
9. Split 423.604.367 6.785.282 1,6%
SVEGA SRH 5.428.509.544 93.168.712 1,7%


Podaci pokazuju da katastarski prihod za šume učestvuje u prosjeku
samo sa 1,7% u sveukupnom katastarskom prihod obračunatom za sve vrste
kultura. Po pojedinim zajednicama općine učešće prihoda za šume se .kreće
1% (Bjelovar) do 3,9% (Rijeka) od globalnog iznosa za sve kulture. Međutim
učešće šuma po površini ((tabela 1.) iznosi u prosjeku 18,9% od ´sveukupne
površine svih vrsta kultura, a po pojedinim zajednicama općina učešće
šuma po površini se kreće od 4,0% (Osijek) do 30,2% .(Rijeka). Iz toga
proizlazi da su šume po površini znatno više zastupane nego po vrijednosti
katastarskog prihodu od ukupne poljoprivredne proizvodnje individualnih
sektora.


Radi usporedne ilustracije navodi se da je postotno učešće svih vrsta
kultura u obračunu katastarskog prihoda za cijelo područje SRH bilo slijedeće:


Tabela 4.


Red. % učešća pojedinih kultura
broj Kultura Po površini Po katastarskom Primjedba
prihodu


1. Oranice 45,5% 71,2% Kod kultura »Oranica
2. Vrtovi 0,0% 0,2% i vinogradi« su znatno
3. Voćnjaci 1,7% 2,8% veće proporcije kat.
4. Maslinici 0,8% 0,6% prihoda nego one po
5. Vinogradi 2,9% 7,5% površini. Kod »šuma
6. Livade 14,6% 14,3% i pašnjaka« je obratno,
7. Pašnjaci 15,5% 1,6% što je i razumljivo s
8. Šume 18,9% 1,7% obzirom na intenzivnost
9. Trstici 0,1% 0,1% gospodarenja.
SVEUKUPNO: 100% 100%