DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Podaci su navedeni za svaki katastarski kotar i zajednicu općina: Osijek,
Bjelovar, Varaždin, Zagreb, Sisak, Karlovac, Gospić, Rijeka i Split.
One obuhvaćaju svih 79 katastarskih kotareva SRH od čega otpada na pojedine
zajednice — prema tabeli I (samo individualni sektor):


Tabela 1.
Površina u ha
Red.
broj
Zajednica
oprana
Broj kat.
kotara
Sve
kulture
Od toga
kultura
% Primjedba
ukupno šuma
1. Osijek 12 423.291 17.605 4,0% U iskazanim
2. Bjelovar 8 357.360 43.890 12,2% površinama
3. Varaždin 4 127.331 24.329 18,5% »sve kulture«
4. Zagreb 10 365.557 92.438 25,3% su površine
5. Sisak 4 195.501 22.871 16,8% svih 9 vrsta
6. Karlovac 4 125.294 21.614 19,2% kultura
7.
8.
9.
Gospić
Rijeka
Sisak
4
9
24
159.271
394.979
502.823
13.830
119.508
135.317
8,6%
30,2%
26,8%
(str. 176)
u individualnom
vlasništvu.
Ukupno : 79 2.651.407 501.402 18,9%


Ovi podaci pokazuju da na podučju SR Hrvatske udio šuma u vlasništvu
iznosi 18,9% ili 501 402 ha. To je svakako značajna površina šuma
za zadovoljavanje potreba na drvu seoskih domaćinstava, a predstavljaju
i nemalu ulogu u šumskoj proizvodnji uopće.


POVRŠINE ŠUMA
individualnih korisnika po kat. kotarevima, kat. klasama i Zajednicama općina.


(Stanje 1975. g.)


Tabela 2 a


Red.
broj
Katastarski
kotar I II
Katastarsk e
III IV V
klas e
VI VII VIII
Ukupno
ha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Beli Manastir 2 13 270 32 59 — — — 376
2. Darda 1 12 69 26 9 115 54 — 286
3. Osijek 5 7 85 25 70 — — — 192
4. Vukovar — 49 48 387 162 3 — — 649
5. Vinkovci 3 75 229 242 24 45 5 — 623
6. Đakovo 2 70 123 320 31 93 90 — 729
7. Valpovo — 20 46 26 53 3 4 1 153
8. Našice 1 — 8 37 55 162 38 14 315
9. P. Slatina — 8 38 72 424 339 168 273 1322
10. S. Požega 3 57 387 675 820 439 111 54 2546
11. S. Brod 209 196 2405 1198 1519 1074 254 12 6867
12. N. Gradiška 71 181 784 596 498 640 721 56 3547
Ukupno Zajednica
općine Osijek 297 688 4492 3636 3724 2913 1445 410 17605
179