DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Međutim kod šumske proizvodnje nisu zastupane u svim katastarskim
kotarevima sve klase ljestvice katastarskog prihoda — od 1 — 8. — U 37
katastarskih kotara, od ukupn o 79 koliko ih ima na teritoriji SRH,
ljestvice se nižu od prve do sedme katastarske klase.


U Dalmaciji samo jedan katastarski kotar sadrži ljestvicu od šest klasa
(šestanovac), dok su devet katastarskih kotareva s pet klasa, sedam sa
četiri klase, četiri s tri klase i jedan katastarski kotar s dvije klase (Zadar


— Otoci). U ostalom području SRH ljestvica s pet klasa (od 1 — 5) isu
u tri katastarska kotara ´(Bijeli Manastir, Krk — Lošinj i Pag), ljestvicu
od šest kdasa imaju četiri katastarska kotara (Karlovac, Pazin, Poreč,
Glina) dok ljestvicu sa sedam klasa imaju sedam katastarskih kotara
(Darda, Osijek, Đakovo, Vinkovci, Gračac, Pula i Volosko). U 42 katastarska
kotara ljestvice su razvrstane u osam klasa.
Općenito visina katastarskog prihoda ovisna je o obimu i strukturi
proizvodnje, o cijenama poljoprivrednih i šumskih proizvoda kao i troškovima
proizvodnje. Ti se faktori kroz razdoblje znatnije mijenjaju, pa
je je tada nužna revizija prije utvrđenih vrijednosti. S obzirom na opsežni
i složeni rad ako ponovnog utvrđivanja katastarskih prihoda toj se reviziji
prilazi tek kad su nastale promjene takvog obima da jače utječu na
odnose i prava fizičkih i pravnih osoba, zasnovanih na ovom obliku dohotka.
Takvo stanje nastalo u proteklom razdoblju od 1964. do 1976. godine.
Katastarski prihod je bio utvrđen 1964. i njegovi podaci su bili korišćeni
sve do danas (1976), a suvišno je isticati da tada utvrđeni katastarski
prihod ne odražava današnji stvarni dohodak individualnog poljoprivrednog
proizvođača. Ta nerealnost dovodi do poteškoća oko reguliranja
prava i obaveza građana.


Zbog nastalih promjena Odlukom Sabora (NN br. 39/75) određeno je
da se utvrde nove vrijednosti ljestvica katastarskog prihoda za SRH. Taj
se rad imao dovršiti do konca 1976. godine s time da bi se nove vrijednosti
trebale primjeniti od 1. siječnja 1977. godine.


Postupak oko tog opsežnog rada i sastava prijedloga nove ljestvice
katastarskog prihoda odvijao se u toku 1975. i 1976. godine, a ostvaren
je od posebno u tu svrhu osnovanih komisija pri svakoj općini. Usklađivanje
općinskih prijedloga i ostalih poslova vezanih s tim utvrđivanjem
obavila je Republička komisija za utvrđivanje katastarskih prihoda.


Kod kulture šuma ispoljila se znatna neusklađenost u općinskim prijedlozima.
Zbog toga je prvenstveno izvršene usaglašavanje ocjene prirasta
po 1 ha, zatim sortimenata po vrsti drvne mase u pojedinom katastarskom
kotaru, nakog čega je izvršen obračun po utvrđenim cijenama za
drvo na panju.


REZULTATI UTVRĐIVANJA NOVIH VRIJEDNOSTI KATASTARSKOG


PRIHODA ZA ŠUME PRIVATNOG SEKTORA NAKON USKLAĐIVANJA


Osnovni pokazatelji katastarskog prihoda za šume, nakon usklađivanja
općinskih prijedloga po Republičkoj komisiji prikazani su u slijedećim tabelarnim
pregledima, sređenim po regionalnim područjima (počam od Istočne
Slavonije do Dalmacije).