DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 66     <-- 66 -->        PDF

NOVI PROPISI


UTVRĐIVANJE KATASTARSKOG PRIHODA
ZA ŠUME INDIVIDUALNIH VLASNIKA


UVOD


Katastarski prihod, u smislu zakonskih propisa, općenito se smatra
prosječan prihod koji ostvaruje sa zemljišta njegov vlasnik, posjednik ili
uživalac s ciljem da posluži kao osnovica za razrez poreza iz osnovnog
dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti.


Katastarski prihod jednog zemljišta potiče od prihoda biljne proizvodnje
i prihoda stočarstva. U prihod biljne proizvodnje ulazi novčana vrijednost
prosječnog prinosa poljoprivrednih ili šumskih proizvoda, koja se
postiže na jednom hektaru površine uobičajenim načinom proizvodnje i
obrade zemljišta, a po odbitku prosječnih materijalnih troškova utrošenih
u proizvodnju. U materijalne troškove ne ulazi novostvorena vrijednost od
utrošene ljudske radne snage.


Cijene poljoprivrednih i šumskih proizvoda koje su služile kao osnova
za utvrđivanje katastarskog prihoda utvrdilo je Izvršno vijeće Sabora SRH
za 1975. godinu.


Katastarski je prihod utvrđen za svaku katastarsku kulturu i (katastarsku
klasu zemljišta na području katastarskog katara. Za obračun katastarskog
prihoda prepisano je devet vrsta kultura:


1. oranice
2. vrtovi
3. voćnjaci
4. maslinici
5. vinogradi
6. livade
7. pašnjaci
8. šume
9. trstici
U uputstvu o načinu utvrđivanja katastarskog prihoda izdanom od
Republičkog sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo,
taksativno su navedene metode za utvrđivanje prinosa za svu
biljnu proizvodnju i stočarstvo, kao i načini za utvrđivanje prosječnih
materijalnih troškova proizvodnje. Za šum e je navedeno: »Bruto prihod
od šuma utvrđuje se na osnovi prosječnog prirasta sječiva drvne mase na
jednom hektaru površine, zatim po vrsti drveta i mogućnosti njegova
iskorišćivanj a.«


176