DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Šumsko gospodarstvo »Mojica Birta« u Bjelovaru, prema dugoročnom
planu pošumljavainja, treba prosječno godišnje 240.000 johovih sadnica (godišnje
za 60 ha površine uz uvjet da se sadi 4.000 komada po jednom ha).


Svake jeseni ili rano u proljeće, vršilo se sabiranje i vađenje johovih
klijanaca iz prirodnog pomlladka u organizaciji šumarija. Otkupna cijena
klijanaca johe u sezoni 1975/76. bila je 0,20 dinara po komadu.


Međutim, sabiranje su često vršili seljaci bez nadzora i prodavali šumariji,
tako da je ovako sabran materijal bio često nesiguran, jer nije bilo
kontrole u procesu od vađenja, transporta pa do trap´ljenja u rasadniku.


Biljke su bile često loše, neklasirane, velikih visinskih razlika i različitog
žiljnog sistema. To je uzrokovalo ponekad slab uspjeh sadnica u
rasadnicima nakon pikiranja, te je znalo biti i do 40% gubitaka zbog sušenja.


Da bi se sve ovo izbjeglo pristupili smo 1976. godine u rasadniku »Šljukingon
«, probnoj proizvodnji klijanaca johe iz sabranog sjemena.1


SI. 2. — Jedna gredica s klijancima johe.
Foto Cuković
172