DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZ PRAKSE ZA PRAKSU


UZGOJ KLIJANACA CRNE JOHE U RASADNIKU


UVOD


Zahvaljujući pionirskoj i meliorativnoj ulozi orne johe u podizanju
i obnovi nizinskih šuma, ovoj se vrsti u posljednjih nekoliko godina, pridaje
sve veći značaj.


Budući da sa prirodnom obnovom johovdh sastojina nema uspjeha,
bilo optadnim sječama ili sjetvom sjemena, potrebno je proizvoditi johove
sadnice u rasadnicima, za podizanje johovih sastojina.


Do nedavno je jedini izvor sadnica johe bio prirodnih pomladak, nastao
slučajno uz rubove polja, uz vodotoke, kanale i puiteve. Tu se vršilo
sabiranje johovih klijanaca za daljnji uzgoj u rasadnicima ili većih sadnica,
koje su korištene za pošunuljivanje.


SI. 1. — Pogled na dio rasadnika »Šljukingon«
Foto Cuković


1) Zahvaljujem rasadniku »Šljukingon« na uspješnoj suradnji po ovoj temi
a naročito ing. Milanu Žgeli i teh. Mariji Župčić.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Šumsko gospodarstvo »Mojica Birta« u Bjelovaru, prema dugoročnom
planu pošumljavainja, treba prosječno godišnje 240.000 johovih sadnica (godišnje
za 60 ha površine uz uvjet da se sadi 4.000 komada po jednom ha).


Svake jeseni ili rano u proljeće, vršilo se sabiranje i vađenje johovih
klijanaca iz prirodnog pomlladka u organizaciji šumarija. Otkupna cijena
klijanaca johe u sezoni 1975/76. bila je 0,20 dinara po komadu.


Međutim, sabiranje su često vršili seljaci bez nadzora i prodavali šumariji,
tako da je ovako sabran materijal bio često nesiguran, jer nije bilo
kontrole u procesu od vađenja, transporta pa do trap´ljenja u rasadniku.


Biljke su bile često loše, neklasirane, velikih visinskih razlika i različitog
žiljnog sistema. To je uzrokovalo ponekad slab uspjeh sadnica u
rasadnicima nakon pikiranja, te je znalo biti i do 40% gubitaka zbog sušenja.


Da bi se sve ovo izbjeglo pristupili smo 1976. godine u rasadniku »Šljukingon
«, probnoj proizvodnji klijanaca johe iz sabranog sjemena.1


SI. 2. — Jedna gredica s klijancima johe.
Foto Cuković
172
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 63     <-- 63 -->        PDF

TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE KLIJANACA JOHE


Sabiranje i uskladišten]e ´Sjemena.


U arboreturniu rasadnika »Šljukingon« izdvojena je grupa johovih stabala
kao sjemenski objekt. Ovdje je u XI. rrtjaseou 1975. godine izvršeno
sabiranje johovih češerića. Nakon sabiranja, sasušeni češerići uskladišteni
su u papirnatim sanducima i smještemi u prostorije skladišta. Trušenje
sjemena, obavljeno je u proljeće prije sjetve.


U međuvremenu je izvršeno ispitivanje klijavosti sjemena u Šumarskom
institutu Rijeka, te je utvrđeno da klijavost iznosi 21,5%-


Priprema zemljišta.


Zemljište je pripremljeno na uobičajeni način. Dezinfekcija zemljišta
nije vršena. Prije sjetve je upotrebljen herbicid TREFLAN sa 4 lit/l ha
proitiv korova. Izvršena je i gnojidba zemljišta sa gnojivom KRISTALIN,
sadržaja NPK 2 : 8 : 16 u količini od 400 kg/l ha. Nakon toga su formirane
gredice širine 1 m, a na njoj su izdubljene, brazdice širine 5 cm i dubine
2 cm. Razmak brazdica iznosi 20 cm.


Sjetva sjemena.


Trušenje sjemena izvršeno je neposredno pred sjetvu, koja je obavljena


20. V. 1976. godine. Vrijeme je bilo sunčano, a temperatura zraka u 12
sati je iznosila 27« C.
Na dno pripremljenih brazdica stavljao se sloj humusa iz johovih
sastojiina debljine do 1 om, koji se prethodno prosijao. Sjeme se sijalo
na taj humus u količini od 3—4 gr. po tekućem metru, odnosno na 560


SI. 3. — Detalj gredice \s klijancima johe.


Foto Cuković
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 64     <-- 64 -->        PDF

tekućih metara posijano je 2 kg sjemena. Sjeme je pokriveno tankim slojem
johovog humusa debljine do 0,5 cm. Čitava gredica je zatim prekrivena
prostiračem od jute, koji je prethodno bio navlažen vodom.


Njega klijanaca.


Prvih 16 dana vlaženje je vršeno svaki dan tri puta u količini od 3 lit/po
1 m2, a kasnije je prema potrebi, obzirom na vremenske prilike, vršeno
zalijevanje umjetnom kišom oko 25 lit/po m2.


Kroz 4 dana pojavile su se klice, pa je juteni pokrivač skinut. On je
pomogao da sjeme bude zaštićeno, te trajno i jednoliko navlaživano, što je
izgleda bitan uvjet za klijanje johovog sjemena.


Obzirom na upotrebu herbicida korova nije bilo mnogo. Tokom cijele
vegetacije bilo je svega 3 manja ručna pljevljenja i 2 međuredne kultivacije.


Koncem VI mjeseca izvršeno je jedno preventivno tretiranje ORTHOCIDOM
— 80.


TROŠKOVI PROIZVODNJE


Površina 140 m2 ili 560 m
Proizvedeno 28.000 kom klijanaca. Veličina klijanaca 10—15 cm.


A) Osobni dohoci


Opis rada Utrošeno Iznos
sati dinara


1. Sjetva sjemena s pokrivanjem 30 510,
2. Zalijevanje (vlaženje) ručno 55 935,
3. Pljevljenje 25 425,
4. Kultiviranje ručnim kultivatorom 4 68,
5. Tretiranje Orthocidom 4 68,
6. Zalijevanje prskalicama putem prenosnih cijevi 18 396,


Ukupno : 136 2.402.—
B) Materijaln i troškov i
Materija l
Jed.
mjere
Količina Cijena
po jed.
Iznos
din.


1. Sjeme kg 2,0 320,00 640.—
2. Voda m3 69,0 2,05 141.—
3. Orthocid — 80 kg 1,05 100,40 105.—
4. Humus johe m3 0,72 324,00 233.—
5. Jutene vreće m2 70 1,50 105.—
6. Kristalin kg 10 14,00 140.—
Ukupno: 1.364.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 65     <-- 65 -->        PDF

C) Usluge


1.
Izvoženje trave traktorom 2 sata x 102 din == 204 din
2.
Preventivno tretiranje traktorom 0,2 sata x 102 din == 20 din
Ukupno:
224 din


R e k a p i it u 1 a c i j a


A) Osobni dohoci
2.402 din


B) Materijalni troškovi
1.364 din


C) Usluge
224 din


Ukupno: 3.990 din


D) Opći troškovi 25%
998 din


Sveukupno: 4.988 din


Troškovi proizvodnje po 1 sadnici:


4.998 din : 28.000 kom = 0,18 din
ZAKLJUČAK


1.
Navedenim postupkom mogu se proizvesti vrlo dobri klijanci johe, podjednake
visine i kvalitete.
2.
Tehnološki proces je jednostavan, te je primjenjiv i u primitivnim
rasadnicima.
3.
Vlastitom proizvodnjom klijanaca johe, izbjegava se nesiguran nakup
prirodnog pomladka, cesto sumnjive kvalitete.
4.
Omogućeno je sigurno planiranje proizvodnje, jer je urod johovog sjemena
redovit, a sabiranje jednostavno.
5. Troškovi proizvodnje su manji od otkupne cijene klijanaca iz prirodnog
pomladka.
Dragutin Bartovčak,
ddpl. ing. šum.,
Šumsko gospodarstvo »Mojica Birta«
Bjelovar