DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ilire, Rimljane, Bizantince, Avare, Veneri jance,. Austrijance, Francuze i Turke,
njihove vojske, zakone i običaje. Protežući se od Soče do Skadarskog
jezera Kras jadranske regije zauzima gotovo petinu površine Jugoslavije,
od čega 2,5 milijuna ha ili 44ü/o ukupne površine predstavljaju degradirane,
slabo obraštene ili ogoljele kamene površine. Proces progresivne degradacije
na području Krasa bio je motiv da se pokrene na Internacionalnom
šumarskom kongresu u Madridu 1911. god. pitanje pošumljivanja Krasa.
Inicijator je bio francuski šumar Hickel. God. 1922. osnovana je u Marseille^
u šumarska liga zemalja Sredozemnog mora pod imenom »Silva Mediteranea
« u kojoj je aktivno surađivao profesor zagrebačkog šumarskog fakulteta
akademik dr. Aleksandar Ugrenović. Nakon drugog svjetskog rata
zadatak i ime ove Lige preuzela je Komisija FAO-a pa je problem Krasa
ušao u internacionalne okvire u kojima sudjeluje i Jugoslavija. U radu te
Komisije aktivan je dr Dušan Klepac profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
I unutar same Jugoslavije pokreće se pitanje rješavanja krša, bilo
sa aspekta privrede ili zaštite prirode.


God. 1958. održano je Savezno Savjetovanje o Krasu kojeg su organizirali
Savez šumarskih inženjera, Savez Poljoprivrednih inženjera i Savez
ekonomista Jugoslavije. Materijali su objavljeni u pet tomova. 1971. god.
JAZU — Odjel za prirodne znanosti organizira Simpozij o zaštiti prirode
na Krasu i materijale objavljuje u posebno ediciji. Godine 1974. organizira
Jugoslavenski savez za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, Savjet za
zaštitu čovjekove okoline Republičke Konferencije SSRNH-e, Savjet za zaštitu
i unapređenje čovjekove okoline SR B i H-e, Skupnost za varstvo
okolja SR Slovenije, Savjet za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline SR
Crne Gore, te Regionalni odbor za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline
Istre, Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara, Konferenciju o zaštiti Jadrana
u Opatiji. I ovi su materijali objavljeni. Na svim tim simpozijima i savjetovanjima
sudjelovao je veliki broj znanstvenih radnika iz različitih područja,
društvenih i političkih radnika.


Problem Krasa postaje sve aktualniji. Najezda turista koji gotovo u
neslućeno velikom broju dolaze svake godine u to područje iz inozemstva
i iz naše zemlje, nametnula je nove probleme zaštite okoline, ravne po
značaju istim problemima u velikim industrijaliziranim zemljama. Postavlja
se pitanje zaštite okoline od zagađivanja i drugih štetnih pojava koje
prate industrijski i tehnološki progres tako oštro, da se te pojave smatraju
limitirajućim faktorom u ekonomskom rastu. Pojavljuju se nepopravljivi
pesimisti koji proriču propast ljudske vrste na ovoj planeti u skoro vrijeme
kao i optimisti koji misle da znanost i tehnika mogu riješiti sve probleme
u korist čovjek. Daju se recepti o zaustavljanju ekonomskog rasta,
zaustavljanju demografske ekspanzije o zasnivanju ekološke svijesti, racionalizacije
sirovina, pa do najozbiljnije teze o formiranju novih ekonomskih
odnosa u svijetu. Svi se međutim slažu da zaštita čovjekove okoline
nije samo biološko ili tehnološko pitanje i da se ono ne može riješiti bez
punog angažiranja političkih faktora.


I da citiram dr A. Beb i er a koji je na konferenciji o zaštiti Jadrana
u Opatiji 1974. god. rekao:
»Treba spomenuti shvaćanje da je svaka industrijalizacija neprijatelj
sredine tj. ekološki štetna i opasna. To je shvaćanje očigledno primitivno


116