DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ISTRAŽIVANJE EKOLOŠKO-GOSPODARSKIH TIPOVA ŠUMA


EUMEDITERANSKOG I SUBMEDITERANSKOG PODRUČJA


Iz Šumarskog instituta Jastrebarsko, Odjel za tipologiju šuma*


U 20. stoljeću visoko razvijene industrije moraju postojati industrijske
zorne i mjesta velikih aglomeracija, kao i prometnice za njihovo povezivanje.
Uz njih postoje i livade, oranice i šume, jedinom rječjtu okoliš čovjeka
ili krajolik, koji nije međutim samo prirodni muzej. To je živuća
zajednica, koja se stalno razvija i u kojoj gospodarski život niti miruje,
niti treba da miruje, u kojoj se napredan razvoj poljoprivrede i šumarstva
ni na jedan način ne sprečava, a da se usprkos toga zadrži i očuva sve
što služi i treba da služi čovjeku. Jasna je želja čovjekova, da što je više
moguće dijelova krajolika zadrži u prirodnom obliku, a posebno u blizini
velikih industrijskih i turističkih centara, u kojima se .karakteristične osobine
prirode ne mijenjaju tako dugo koliko je to uopće moguće. Očuvanje,
zaštita i njega prirodnog krajolika ostati će za dugo, posebno na području
med it er ana i submediterana, osnovna i prva zadaća šumara. Osnovna misao
današnjeg gospodarenja šumama toga područja trebala bi biti planiranje
razvoja krajolika na temelju diagnoze sadašnjeg stanja uzimajući u obzir
njegove bitne ekološke značajke.


Ekološke prilike najbolje i najbrže se može shvatiti i opisati kroz
tipove šuma kao živu cjelinu u kojoj se taj tip javlja. Cilj istraživanja
tipova šuma je da pojedino područje podijeli na određene prirodne cjeline
(staništa) koje su relativno lako uočljive i za šumara praktičara, kako
bi se svako od tih staništa tretiralo na način koji mu najbolje odgovara.
Tipovi daju nezamjenjivi pregled kategorizacije šums´kih staništa. Danas
nema lakšeg, bržeg i boljeg metoda da se šumska staništa, koja su edafski
i klimatski, čak mikroedafski i mikroklimatski blislka sjedine i brzo inventariziraju,
a ono što je različito, brzo odijeli kao što se to može preko
tipova šuma. U tom pogledu imaju veliki praktični značaj karte tipova
šuma. Šume i šumska staništa koja pripadaju jednom tipu ili podtipu
ekološki su vrlo bliska. Samim tim zahtijevaju jedan određeni, manje više
jednoobrazan šnmsko-gospodarski postupak.


Nije potrebno isticati da različiti tipovi i podtipovi imaju različiti kvantitet
i kvalitet proizvodnje i da su oni nužna polazna točka za osnivanje,
uređenje, njegu i iskorištavanje šuma.


Poznato je da u šumarstvu postoje raznovrsne tehnike obnove, pošum-
Ijivanja, njege i iskorišeivanja šuma. Šumarska nauka, do danas, nije ih
uspjela povezati s određenim prirodnim kategorijama šumskih objekata.


* Dr Dražen Cestar, dr Vladimir Hren, ing Zorislav Kovačević, dr Jakob
Martinović, dr Zvonimir Pelcer