DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 57     <-- 57 -->        PDF

11.
Hidrološka i pedoeroziona funkcija šuma SR Hrvatske (Dr J. Martinović)
12.
Ekosistemi šuma i šumskih staništa Istre i Hrvatskog primorja i njihova
zaštitna funkcija (Dr Z. Pelcer)
Za istraživanja po navedenom projektu predloženo je osigurati godišnje
800.000 din ili 4 miliona novih dinara za 5 godina.
Pored toga Institut za jadranske kulture u Splitu obradi vat će ove
teme:


1.
Pošumljivanje srednje dalmatinske kamenjare.
2.
Proučavanje osnovnih parametara erozije i bujica na određenim slivovima
mediteranskog područja u cilju iznalaženja optimalnih metoda
za rješenje problema.
3.
Štetni utjecaj požara na vegetaciju, biotop i pejsaž u priobalnom području
SR Hrvatske.
Eto to je ukratko prijedlog petogodišnjeg plana šumarskih istraživanja
u jadranskoj regiji. Taj je prijedlog prošao određene instance te očekujemo
u najskorije vrijeme njegovo odobrenje.


U PRODAJI!


1.
Povijest Šumarstva Hrvatske — Zagreb 1976 250.—
2.
Spomenica Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(1846—1976) — Zagreb 1976 30.—
3.
Kauders: Šumarska bibliografija II (1946—1955) 20.—
4.
Horvat-Krpan: Drvno-ind. priručnik — Zagreb 1967 g 100.—
5.
Šafar: Uzgajanje šuma — Zagreb 1963. g 50.—
6.
Savjetovanje: Uloga šuma i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove
okoline u odnosu na jadransko područje — Zadar 1976. g 5.—
7.
Savjetovanje o kršu — Split 1958. g 30.—
8.
Kompleksna monografija o Kršu — komplet od 5 knjiga, 96 stručnih
referata na 1.400 stranica — obrađena čitava SFRJ — Split 1958 g. 100.—
9.
Ugrenović: Trsteno-arboretum, Zagreb 1958. g 30.—
10.
Tablice za kubiciranje trupaca — Zagreb 1975. g 35.—
11.
Dnevnik rada — službena knjižica terenskog osoblja 35.—
12.
Društvena značka Saveza IT šumarstva i drvne industrije . . . 15.—
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE — ZAGREB, Mažuranićev trg 11 — Telefoni: 444-206 i 449-686