DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 44     <-- 44 -->        PDF

MATERIJAL I METOD RADA


Šišarice su brane 19. i 20. novembra 1974. godine, sa više stabala u
sastojim crnog bora u Kaluđerskim barama (Tara). Po dopremanju istih
u laboratoriju izdvojene su tri grupe od po 300 kom., -koje su se razlikovale
po boji svojih ljuspi. Prvu grupu sačinjavale s šišarice sa svetio smeđom
bojom, drugu sa crno zelenom i treću sa ornom. Radi lakšeg upoređivanja,
u tekstu i tabelama zadržane su odgovarajuće numeričke oznake za boju
pojedinih grupa šišarica.


Iz svake grupe izdvojeno je po 200 kom. šišarica koje su, odvojeno kao
uzorci, sušene u laboratorijskoj sušnici sa uređajem za održavanje potrebne
temperature, do potpunog otvaranja njihovih ljuspi. Posle odvajanja semena
od šišarica, sa istog su istovremeno skidana krilca i odvajane semenke
oštećene od insekata. Ostale šišarice (po 100 kom iz svake grupe)
stavljane su odvojeno u obrojeene male papirne kesice i sušene na is>ti
način kao i prethodne, ali su odgovorajući podaci registrovani posebno za
svaku šišariou.


Podaci o apsolutnim i relativnim vrednostima oštećenog semena za svaki
uzorak od po 300 kom šišarica pojedinih grupa prikazani su u tabeli
br. 1, a za uzoirke od po 100 kom šišarica u tabeli br. 2. Podaci o relativnoj
brojnosti napadnutih šišarica od insekata prikazani su u tabeli br. 3, a
a o vrednostima oštećenog semena dobijenog samo iz napadnutih šišarica
prikazani su u tabeli br. 4.


TAB. BR. I
1 « O KO III
UKUPAN
BROJ
ZRNA ,
SEMENA
M
KOM,
BROJ
OŠTEĆENIH
ZRNA
SEMENA
N


p.JK.
M
_
TEST SIGNIFIKANTNOSTI
RAZLIKA PROPORCIJA
P,-P 2 P,-P3 P2 -P3


1. 300 11 839 867 0.0732
2. 300 12899 1644 0.1275
3. 300 13080 M U 0,0852 -0,0543***|-0,OI20** | 0,0423***
* 900 37 818 3625 0,0959


TAB. BR. 2


u — --I I


UKUPAN
BROJ


ZRNA


li l!l


Hill


TEST SIGNIFIKANTNOSTI


RAZLIKA PROPORCIJA


P.iL


M


SEMENA


M N


P,-P2 P,-P3 P2-P3


1. 100 3652 230 0.0630
2. 100 4484 590 0.1316
3. 100 4411 343 0,0778 -0.0686"** -0.0148* 0,0538***
S 300 12547 1163 0,0927