DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 43     <-- 43 -->        PDF

INTENZITET OŠTEĆENJA SEMENA OD INSEKATA
I ZASTUPLJENOST ŠTUROG SEMENA CRNOG BORA
(Pinus nigra Arn.) U ZAVISNOSTI OD MORFOLOŠKIH
KARAKTERISTIKA ŠIŠARICA


Ljubisav R. Marković i Milomir Vasić


SAŽETAK. Autori su iz uroda sjemena crnog bora 1974. godine
iz sastojina u šumskom predjelu Kaluđerske bare (na planini
Tari u Zap. Srbiji) ispitivali ovisnost udjela šturog sjemenai sjemena oštećenog od insekata o boji dozrelih češera. Ta su
ispitivanja pokazala, da je udio šturog sjemena praktički neovisan
o boji češera, jer je sa svjetlosmeđom bojom ljuski iznosio
23,93 %, 5 crnozelenom bojom 19,34 % a iz crnih šišarica
20,00 %. Boja šišarice međutim dobar je indikator za udio oštećenog
sjemena od insekata, jer je taj iznosio u svjetlosmeđim šišaricama
7,32Q/o, u crnim 8,52°/o, a u crnozelenim 72,75%. (Ur.)


UVOD


U našoj zemlji je mailo rađeno na proučavanju štetnih insekata na
četinarskoim semenu, a posebno na semeniu ornog bora (Pinus nigra Arn..)
tako da o relativnoj brojnosti oštećenih šišarica i semena, kao i o samim
insektima, nema podataka. Istina, analizom kvaliteta semena ove vrste
tokom više godina, zapaženo je da u standardnim uzorcima zastupljenost
oštećenog semena .ne prelazi 5% (MARKOVIĆ, LI., 1974) što je svakako rezultat
prethodne pripreme semena u cilju ispunjavanja određenih normi


o kvalitetu, kojom prilikom je separatorom odstranjena, poored šturog, i
veća količina semena oštećenog od insekata Međutim, u savremenom semenarstvu,
seme oštećeno od insekata i šturo seme čine značajnu negativnu
stavku, pa bi poznavanje stvarnih vrednosti ovih kategorija, pored teoretskog
imalo i praktični značaj jer bi pridonelo pravilnom kalkulisanju
u proizvodnji i doradi istog.
S druge strane šišarice crnog bora, koje su inače karakteristične po
boji svojih Ijuspi (SUKAČOV, A. V., 1938; lOVANOVIĆ, B., 1967; STEFANOV,
B., i GANĆEV, AP., 1958), mogu se po ovoj karakteristici u izvesnom
stepenu i razlikovati u istoj populaciji (VIĆBNTIČ, M„ 1954; MARKOVIĆ,
Lj„ 1975) kao i šišarice belog bora (ROSNEV, B., 1963., 1972; LISTOV, A. A.,
1963), pa bi praćenje brojnosti oštećenja šišarica i semena od insekata kao
i zastupljenost šturog semena s obzirom na razlike u boji Ijuspi šišarica
moglo ukazati na izvesne pravilnosti od interesa za dalje proučavanje ove
materije, što i predstavlja predmet ovoga rada.


153