DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 41     <-- 41 -->        PDF

njiv i na sve ostale polivoltime vrste, trebalo bi ga radi jednoobraznosti
općenito prihvatiti i dosljedno sprovoditi.


Postoji, međutim, još jedan uzrok ne jasnoća i nesporazuma u pogledu
označivanja generacija, a to je naprijed prikazana višezmaonost samog izraza
generacija. Do terminološke konfuzije lako dolazi u slučajevima kada
se zanemare razlike između pojedinih značenja tog izraza te se on upotrebljava
u neadekvatnom smislu. Tako se na pr. dosta često, i to ne samo
u govoru već i u literaturi, za početak generacije ne uzima jaje nego imago.
To ne samo da je biološki sasvim pogrešno, nego stvara i nove mogućnosti
zabune tiome što se stadij imaga stavlja u onu generaciju gdje mu nije
mjesto. To se čini vjerojatno zato, što se veoma često stadij jajeta pojavljuje
gotovo istovremeno sa stadijem imaga prethodne generacije, tako da
imago doista znači početak generacije, ali sam o u vremensko m
značenju te riječi (definicija pod 3), a nikako i to da adultni oblik
i jaja koja je izlegao pripadaju istoj generaciji kao populaciji (definicija
pod 1). S druge strane, ako se generacijom nazovu zasebno pojedini razvojni
stadiji neke vrste (što je u potpunom skladu s definicijom pod 2),
onda oni ne moraju imati isti redni broj kao i generacija kojoj pripadaju.
Tako se primjerice za prvu pojavu leptira usjevne sovice koncem svibnja
i početkom lipnja može reći da je to prva g eneracija leptira, ako
se pri tome misli na prvu pojavu u kalendarskoj godini.
Takvim se oznakama najviše služe kolekcionari, sistematičan i faunističari
(na pr. lepidopiterclozi), ali se one i inače često upotrebljavaju u slučajevima
kada se posebno govori o imaginarnim stadijima insekata (LORKOVIĆ,
1928). No, u spomenutom ili sličnim primjerima prv a generaci ja
leptira nije isto što i leptiri prve generacije, jer su to zapravo
leptiri druge, tj. prošlogodišnje generacije.


Jednako tako i druga generacija leptira znači isto što i
leptiri prve generacije. Ova su dva izraza jezično slična, ali ipak
različita po značenju pa je lako shvatiti kako se njihovom pogrešnom primjenom
mogu također unijeti nejasnoće u redoslijed i nazive generacija.


Ukratko rezimirajući moglo bi se reći slijedeće: Pojedine generacije
polivolitinih vrsta insekata označuju se posebnim i stalnim nazivima, rednim
brojevima ili kombinacijama jednog i drugog. Zbog nedovoljnog poznavanja
ili zanemarivanja različitih značenja izraza generacija , a najviše
zbog nedosljednog označivanja rednim brojevima dolazi do mnogih nejasnoća
i nesporazuma. Zato je potreban jednoobrazan način takvog označivanja,
koga bi se valjalo dosljedno pridržavati. Analiza razvojnog ciklusa
mnogih poiivoitinih vrsta pokazuje da prvom generacijom treba
uvijek nazivati prvu kompletnu generaciju, tj. onu koja
se u kalendarskoj godini prva pojavljuje.


LITERATURA


1.
Delia Beffa, G. (1961): Gli insetti dannosi aH´agricoltura eđ i moderni
metodi e mezzi di lotta. Milano.
2.
Kovače vic, Ž. (1961): Primijenjena entomologija. II knjiga. Poljoprivredni
štetnici. Zagreb.
3.
Lor kovač, Z. (1928): Zakonitost u veličini leptira godišnjih generacija. Glasnik
Jugoslavenskog entomološkog društva, sv. 1—2. Beograd.
151