DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 4     <-- 4 -->        PDF

IZ PRAKSE ZA PRAKSU


D. Bartovčak : Uzgoj klijanaca crne johe u rasadniku. (171)


NOVI
PROPISI


M. Strineka : Utvrđivanje katastarskog prihoda za šume individualnih vlasnika. (176)


IZ DRUGIH REPUBLIKA


A. Selmanović : U posjetu OOUR-u »Industrijske plantaže« INCEL-a Banja Luci. (192)


STRUČNE KNJIGE I ČASOPISI


S.
Francišković : Povijest šumarstva Hrvatske kroz stranice Šumarskog lista, Zagreb.
1976. (195)


M.Kalinić : Radenko Lazarević: Geomorfologija, Beograd, 1975. (196)


0.
Pi š k o r i ć : Bilten Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima
i papirom u Zagrebu, br. 10—12/76. (198)


Z. Kalafadži ć : Forstwissenschaftliches Centralblatt 1975. (199)


Z. Kalafadži ć : Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1975. (201)


1.
M i k 1 o š : Boletin de la Estaciön central de ecologia br. 7. i 8./1975. (201)


DRUŠTVENE VIJESTI


Koze u programu Radio Zagreba. (205)


Zapisnik 2. sjednice U. O. održane 15. III 1977. u Zagrebu (207)


Z.
Kalafadžić : Prvi naš magistar šumarskih znanosti s radnjom iz šumarske fotogrametrije.
(211)


IN MEMORIAM


M. Strineka: Ing. Zvonimir Pere. (213)


T. L u c a r i ć : Ing. Vladimir Res-Koretić. (215)


OBAVIJESTI: str. 160, 167, 191, 194, 204, 216.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR
Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.