DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Slične prikladne nazive za sve polivoltine vrste bilo bi, naravno, veoma
teško pronaći. No, to nije ni potrebno, jer postoji jedan drugi način označivanja
koji je veoma jednostavan i uz neke manje dopune primjenjiv na
sve polivoltine vrste. To je označivanje rednim brojevima.
Ono je doduše također uobičajeno već dugo vremena, ali način na koji
se to čini nije jednoobrazan ni u domaćoj ni u stranoj literaturi, a još
manje u običnom, svakodnevnom govoru.


U čemu se sastoji problem? Kao što je poznato, godišnji razvojni ciklus
bilo koje vrate insekata s jednom ili više generacija u godini u našim
klimatskim prilikama proteže na dvije kalendarske godine. Za polivoltine
vrste to znači, da se ona generacija koja prezimljava razvija djelomice
u jesen, a djelomice u proljeće iduće godine. Upravo se zato ta generacija
i obilježava na dva načina: jedamput kao posljednja, a drugi puta kao
pirva. Jedni je nazivaju posljednjom zato što se u kalendarskoj godini u
nizu ostalih generacija pojavljuje (iako samo djelomice) kao posljednja,
dok se ona koja slijedi iza nje, tj. ona koja počinje razvoj u kalendarskoj
godini, naziva prvom generacijom. Drugi naprotiv generaciju koja prezimljava
nazivaju prvom, jer se u kalendarskoj godini pojavljuje (također
samo djelomice) prije svih ostalih generacija. U tom proljetnom razdoblju
često provede i veći dio svog razvoja (na pr. odraslije gusjenice, kukuljice
i leptiri) i, ako se radi o štetnicima, može tada počiniti i veće štete nego u
prethodnom, jesenskom razdoblju prošle godine.


Razumljivo je da ovakvo različito određivanje prve, tj, početne generacije
povlači za sobom i različite oznake svih ostalih, što dovodi do mnogih
nesporazuma kada se govori o nekoj polivoltinoj vrsti insekta (tab. 1).


Iako je očito da ni jedan ni drugi način označivanja generacija nije
niti može biti idealan, ipak se moramo zapitati, ima li neki od njih makar
i neznatnu prednost pred drugim. Na prvi pogled izgleda kao da među
njima ne postoji neka bitna razlika te da je samo pitanje dogovora za koji
ćemo se odlučiti. Ima zaista dosta slučajeva gdje ne bi bilo važno koji
bi se način primijenjivao. Primjere za to predstavljaju bivoltina vrsta
Agrotis segetum Schiff, (usjevna sovica) te trivoltine Pteronidea pavida Lep.
(ivina osa listarica) i Prays oleaellus F. (maslinin moljac) (tab. 2). Na fenogramu
razvoja ovih vrsta slijed generacija označen je na prvi način, ali
bi se mogao označiti i na drugi, a da se pri tome ništa bitno ne bi izmijenilo.
Jedino bi u tom slučaju kod maslininog moljca filofagn a generacija
bila prva, antofagna druga, a karpofagna treća. Ovdje
valja primijetiti da se u praksi zaista upotrebljava takvo dvojako označivanje
generacija ovog leptira. Tako na pr. KOVAČEVIĆ (1961) upotrebljava
prvi način, a DELLA BEFFA (1961) drugi. Lako je shvatljivo da zbog
toga inače dobri izrazi antofagna, karpofagna i filofagna
(kada su vezani uz redne brojeve) postaju dodatni elementi nesporazuma,
unoseći još više ne jasnoća u nazivlje generacija.


No, razvojni ciklus polivoltinih vrsta nije uvijek tako pravilan i jednostavan
kao što je to u netom opisanim slučajevima. Prije svega broj generacija
nekih vrsta nije genetički strogo fiksiran nego varira u ovisnosti


o manje ili većem utjecaju raznih ekoloških faktora, prije svega o vremenskim
prilikama i hrani. Najjednostavniji je primjer za to dudovac (Hyphantria
cunea Drury), koji ima obično dvije generacije u godini, ali se u povolj147