DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Nadalje se pojedine generacije među sobom razlikuju i po način u
života, duljini razvoja, plodnosti, parazitiianosti, gustoći
populacije itd., što je potpuno razumljivo kada se uzme u
obzir da se razvijaju u različitim uvjetima u pogledu temperature, vlage,
osvjetljenja, prehrane i drugih ekoloških faktora. S druge strane i utjecaj
pojedinih generacija na sredinu u kojoj žive
j e različit . Fitof agne se vrste hrane različitom biljnom tvari (mlado
i staro lišće), različitim biljnim dijelovima (pupovi, cvjetovi, plodovi, izbojci),
a mogu promijeniti i biljku hraniteljicu. Ako se tome dodaju razlike u
gustoći populacije, onda to znači da pojedine generacije pokazuju i različiti
stupanj štetnosti, sto za zaštitu bilja ima posebnu važnost.


Sve ovo pokazuje da pojedine generacije polivoltnih
vrsta insekata predstavljaju populacije određenih
s p e c i f ič n i h svojstava, pa je stoga opravdano da se
označe posebnim i stalnim nazivima. Štoviše, to je čak i
potrebno već iz čisto praktičnih razloga radi lakšeg snalaženja u brojnim
generacijama godišnjeg (ili dvogodišnjeg) razvojnog ciklusa.


Tab. 1 — Način označivanja generacija polivoltinih vrsta
insekata rednim brojevima.


Qod. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A,
< 3.(1.) gen.
N
1.
gen.
gen.
, gen. ^>


2.
< 3.(1.) gen.
^ i I
Macin označivanja generacija polivoltinih vrsta insekata rednim brojevima


Za neke vrste takvi nazivi već odavno postoje. Tako primjerice u nekih
lisnih uši razlikujemo partenogenetske od gamogenetskih generacija,
upotrebljavamo izraze f und a t r i x-m i gr ans a 11 at a-, sexup
a r a — generacije itd. U trivoltine vrste Prays oleaellus F. (maslinin
moljac) npr. pojedine se generacije nazivaju već ustaljenim imenima: an-
to fag na, karpofagna i filofagna, već prema tome da li se hrane
cvjetovima, plodovima ili lišćem. Ovi nazivi veoma dobro označavaju odnos
svake od tih generacija prema biljci hraniteljici.