DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 35     <-- 35 -->        PDF

O NAZIVIMA GENERACIJA POLIVOLTNIH VRSTA INSEKATA


Ivan MIKLOŠ


SAŽETAK. Za označivanje generacija polivoltinih vrsta insekata
najpovoljnije je brojčano označivanje. Međutim ni to označivanje
nije jednoobrazno ni u domaćoj ni u stranoj literaturi, a još
manje u običnom, svakodnevnom govoru. Autor izlaže svoj prijedlog
brojčanog označivanja generacija, a koji je prikazan u priloženim
grafikonima (Ur).


Izraz gener a čija, kojd se u svim granama znanosti, a napose u
biologiji veoma mnogo upotrebljava, ima više različitih značenja. U entomologiji
njime uglavnom označujemo slijedeće:


1. Populaciju svih podjednako starih individua određene vrste. U tom
smislu mi na pr. govorimo o »ovogodišnjoj generaciji gubara«, broju generacija
kod potkornjaka«, »gustoći populacije pojedinih generacija« nekog
štetnika itd.
2. Određeni uzrasni situpanj ili razvojni stadij u kome se približno
istovremeno nalazi skupina individua neke vrste. Tako se na pr. može reći
kako se pojavila »nova generacija leptira«, da je uginula »zadnja generacija
gusjenica« itd. Sličan smisao ima riječ generacija kada se u svakodnevnom
životu kaže na pr. »generacija maturanata 1970. godine«, »iduće generacije
regruta«, »mlađa generacija šumara« itd.
3. Vrijeme koje je nekoj vrsti potrebno za potpuni ciklus razvoja, tj.
vrijeme od polaganja jaja do trenutka kada iz tih jaja nastalo potomstvo
počne također polagati jaja. Kratko rečeno, to je vrijeme od jajeta do
jajeta. Kada na pr. kažemo da obični hrušt ima u nas trogodišnju, a šumski
hrušt četverogodišnju generaciju, onda ovdje generaciju shvaćamo u vremenskom
smislu. Isti ili sličan smisao imaju i izrazi dvostruk a ili
trostruka generacija, jer znače da dvije odnosno tri generacije
traju ukupno godinu dana.
U polivoiltkiih vrsita insekata među pojedinim generacijama unutar
godišnjeg (ili rjeđe dvogodišnjeg) razvojnog ciklusa postoje uvijek manje
ili veće morfološke, fiziološke i ekološke razlike. Izraziti i dobro poznati
primjer morfoloških razlika nalazimo u leptira Anaschnia levana
L., zatim u mnogih lisnih uši i osa šiškarica. I po veličin i odraslih
oblika pojedine se generacije među sobom razlikuju, iako katkada tako
malo da je to moguće utvrditi samo preciznim mjerenjima.