DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 32     <-- 32 -->        PDF

SI. 3. Mjerenje visina u kulturi »Vranjica«
Foto Tomašević


— U šumskom predjelu »Vranjica« kod Trogira i šumskom predjelu
»Jadrinje« kod Solina izvršeno je pošumljivanje jednogodišnjih sadnica
alepskog bora 1955. godine s 6,000 sadnica po hektaru.
— U veljači 1971. godine na površini od 0,38 ha izbrojili smo 1.123
stabla alepskog bora na vapnenastoj podlozi, dok smo na flišu izbrojili
1.439 stabala. Prema tome na flišu je u osamnaestoj godini starosti sastojine
bilo 316 stabala više na istraživanim plohama, odnosno 878 stabala
više po hektaru.
— Srednje plošno sasitojinsko stablo na flišu jače je za 1,5 cm od
srednjeg plošnog sastojinskog stabla na vapnencu.
— Srednje sastojinsko stablo na fliškoj podlozi više je za 1,18 cm od
srednjeg sastojinskog stabla na vapnencu.
— Prirast sastojine u visinu uočljivo je veći na flišnoj podlozi nego na
vapnenastoj podlozi. U debljinskom stepenu 9 na flišu su stabla prosječno
za 2,0 m jača od stabala na vapnencu.
— Drvna masa sastojine je također veća na flišu i to za 18.6654 m3
na istraživanim plohama, odnosno za 51.8484 m3/ha.
— Analize stabala pokazale su da prvih deset godina života alapski bor
ima nešto veći visinski prirast na vapnenastoj podlozi, nego na filišu. Međutim,
poslije desete godine života alapski bor znatno bolje prirašouje u visinu
na fliševima.
142