DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Strukturu sastojine ailepskog bora na vapnenastoj, odnosno fi lisnoj pod


lozi donosima u tabelama 2. i 3.
Srednje plošno sastojinsko stablo izračunali smo po formuli G/N (G =
temeljnica, N = broj stabala), te za vapnenastu podlogu iznosi 7,2 cm,
a za flišnu podlogu 8,7 cm.
Distribucija broja stabala na vapnencu veća je u nižim debljiniskim
stepenima, dok je na flišu veća u višim debljinskim stepenima. Najveći
izmjereni prsni promjer na vapnencu iznosi 15 om, dok je na flišu najveći
prsni promjer 20 cm.
Srednja vrijednost prsnih promjera na vapnencu iznosi d = 6,88 cm,
standardna devijacija s(] = 2,078 cm dok je srednja greška aritmetičkih
sredina sd = 0,062 cm.
Na f lisko j podlozi srednji prsni promjer iznosi 8,06 cm, standardna
devijacija scm.
Iz navedenih podataka i obračuna koji slijedi vidimo da je razlika prsnih
promjera na vapnencu i flišu signifikantna. (A = 1,178 2,576 x s =
= 2,576 x 0,105504 = 2,7178).


Koeficijent varijacije izračunali smo po formuli:

V = xl00
d


(sd = standardna devizacija, d = srednji promjer sastojine). Na vapnencu
koeficijent varijacije iznosi 30,2035% dok na flišu koeficijent varijacije
iznosi 40,173%. Medijana na vapnencu iznosi 6,72 om dok je na flišu
7,75 cm.


Jačina asimetrije distribucije stabala izračunali smo po formuli


3(d —Me)