DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Za analizu stabla sa svakog lokaliteta uzeli smo 3 stabla od 5, 9 i 13 cm
prsnog promjera. Na njima smo utvrdili i udio kore u ukupnoj masi neokorenog
debla (stabla).


STRUKTURA SA5T03I.NE: ALEPSKQC BORA (Pinus holapensia (Hill.)


šumski predjel "3adrinja" kod Solina


Površina ploha 0,36 ha Tab. 3


D
cm
N
M
h i
m
G
m2
N.G
2


V
3 m
N.«
»3
3 73 4,0 4,0 0,0007 0,0511 0,0005 0,0365
4 112 5,0 4,9 0,0013 0,1456 0,0010 0,1120
5 181 5,7 5,5 0,0020 0,3620 0,0020 0,3620
6 169 6,1 6,1 0,002a 0,4732 0,0051 0,8619
7 147 6,6 6,6 0,0038 0,5586 0,0092 1,3524
e 150 7,0 7,0 0,00 50 0,7500 0,0150 2,2500
9 171 7,5 7,5 0,0064 1,0944 0,0210 3,5910
10 119 7,8 7,8 0,0079 0,9401 0,0274 3,2606
1.122 ---4,3750 -10,8264
11 90 8,2 8,2 0,0095 0,8550 0,0320 2,8800
12 86 8,3 8,4 0,0113 0,9718 0,0440 3,7840
13 54 8,8 8,7 0,0133 0,7182 0,0570 3,0780
14 32 8,8 9,0 0,0154 0,4928 0,0700 2,2400
15 22 9,2 9,3 0,0177 0,3894 0,0800 1,7600
16 17 9,6 9,5 0,0201 0,3417 0,0950 1,6150
17 8 9,8 9,7 0,0227 0,1816 0,1070 0,8560
18 6 9,8 9,9 0,0254 0,1524 0,1190 0,7140
19 1 9,0 10,1 0,0284 0,0284 0,1410 0,1410
20 1 10,5 10,2 0,0314 0,0314 0,1620 0,1620
z 317 ---4,1617 -17,2300
TL 1.439 ---8,5367 -28,0564
po/ha 3.997 ---23,7130 -77,9344


4. Rezultati istraživanju
Istraživane sastojine predstavljaju monokulture alepskog bora na vapnenastoj
i flisnoj podlozi starosti 18 godina. Kulture su dobrog zdravstvenog
stanja i u tijeku terenskih radova nismo iprimjetili sušenja ili napade
štetnika na alepskom boru. To pretpostavlja da su istraživane kulture imale
normalan razvoj.