DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 26     <-- 26 -->        PDF

2.3 Istraživani lokaliteti nalaze se u zoni mediteranske klime što nam
jasno pokazuju priloženi Mimadijagrarni, te mjesečni kišni faktor u smislu
M. GRAČANINA kao i klimatski kvocijent prema različitim autorima.
Za sintetički prikaz klime nekog područja često se koriste različite
formule, indeksi, karte i slični pokazatelji. S tim ciljem donosimo prikaz
klime istraživačkih lokaliteta pomoću mjesečnih kišnih faktora u smislu


M. Gračanina 1950. god.
SI. 2. Jedan profil tla u kulturi »Vranjica«
Foto Tomašević


Prema M. Gračaninu, karakter klime se mijenja po mjesecima. Tako
za oba područja, u siječnju i veljači, klima je humidna, a u ožujku sernihumidna.
Kaštel je zadržao karakter semihumidne klime i u tijeku travnja
i svibnja, dok lipanj, srpanj, kolovoz i rujan imaju aridnu klimu. Split
u travnju ima semiaridni karakter klime, dok svibanj, lipanj, srpanj,
kolovoz i rujan imaju aridnu klimu, a listopad semiaridnu klimu. Kaštel
u listopadu ima humidni karakter klime, dok je studeni i prosinac obilježen
nebumidnom klimom. Studeni i prosinac za Split nose obilježja humid-
ne klime.


Iz navedenih podataka vidi se da u doba najintenzivnije vegetacije oba
istraživana lokaliteta imaju obilježje aridne klime (6, 7, 8. i 9. mjesec),
što nam govori o podjednakim klimatskim uvjetima u oba istraživana lokaliteta.


136