DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 24     <-- 24 -->        PDF

2.2 Šumski predjel »JADRINJE« na fliškoj podlozi obilježen je ovim
zemljopisnim koordinata: 43° 33´ N, i 16<> 31´ E Gr. Na ovom lokalitetu geološka
podloga izrađuje flišne naslage tercijarne starosti.
Nadmorska visina ovdje se kreće od 20 — 60 m; nagib terena je blag,
dok je ekspozicija sjeverozapadna. Jugo-zapadni dio ´istraživanog lokaliteta
prožet je banknovitim pješčenjacima.


TUMAČ KLIMADIJAGRAMA U SMISLU H.WALTERA


srUI-MARJAN (12*1 liva* 312 KASTEI STARI 12«) 16,1
c (20) 120)
i 35,6´
h 29,
Stnrn
200


100


tO 30


j -17,9


tO 20


20 10.


f *,9


g—iv« mmm.


I


r


a-slanica
b - nadmorska visina


c- broj godina opažanja [period}


d-god. temperatura u "C (višegod. prosjeka)
e- god.količina oborina u mm (visegod. prosjeka)
f- srednji minimum temperature najhladnijeg mjeseca
g- apsolutni minimum tciiip-´rature u periodu motrenja Rh- srednji maksimum temperature najtoplijeg mjeseca
i - apsolutni maksimum tornporcture u periodu motrenja


j - srednje kolebanje temperature
k- srednji višegod. prosjek temperature zraka prema mjesecima
l - srednji višegod. prosjek oborina prema mjesecima
m- sušni(aridni) period (Dürre)
n - period suhoće (Trockenheit)
o- vlažni (humirini) period .
p - mjeseci sa srednjim minim, fci´i^wralura ispod 0°C


r -mjeseci sa apsolutnim minimumom temperature ispod 0"C


s -razdoblje hez mrazova´


Lapori su vrlo podložni djelovanju atmosferilija pod čijim utjecajima
se brzo troše. Vapnena komponenta se ispire vodom, dok glinovitd ostatak
ostaje za daljnju tvorbu tla. Ulošci vapnenca i konglomerata na istraživanom
lokalitetu vrlo su poremećeni. Proslojci vapnenca i konglometarata u
laporu ovdje ne predstavljaju smetnju razvoja korjenovog sistema alepskog
bora, jer se najčešće nalaze na dubini od 0,5 m i više.