DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 22     <-- 22 -->        PDF
U prošlosti su najvećim dijelom fliševi služili agroproizvodnji, dok danas
na znatnim .površinama je agroproizvodnja napuštena i sve se više ove
površine koriste za šumu, bilo da se radi o podizanju šumskih kultura ili
pak prirodnim širenjem šume. U ovom se području šumske kulture gotovo
isključivo podižu s alepskim borom, a tek sporadično unose se i druge
četinjače (čempres, primorski bor, pinj i dr.)


Na temelju postojećeg stanja potrebna su komparativna istraživanja na
navedenim geološkim podlogama, čemu je prilog i ovaj magistarski rad.
Ova istraživanja vršena su od 1971. god. u okolici Splita.


2. Opis staništa
Istraživano područje nalazi se u zoni šume hrasta crnike (Orno Quercetum
ilicis H-ić) na kojem je ta šuma davno iščezla, a ostali su samo devastirani
oblici te šume i degradirano tlo.


Istraživanja su obavljena u šumama šumskog gospodarstva »Split«
i to na ovim lokalitetima:


a) — Šumski predjel »VRANJICA« kod Trogira i


b) — Šumski predjel »JADRINJE — Majdan kod Solina


POLOŽAJNA KARTA
ISTRAŽIVANI;-: LOKALITETA


2.1 Šumski predjel »VRANJICA« na vapnenastoj podlozi obilježen je
zemljopisnim koordinatama 43° 41´ N, i 16° 12´ E Gr.
Geološku podlogu karakteriziraju vapnenci gornje krede. To su gromadasti
bijeli do sivo-bijeli vapnenci s mikrofosilima, čija je ras jedna zona
jako poremećena. Duž tektonskih pukotina ima pojava zaglinjavanja s fragmentima
vapnenca, dok se u »džepovima« nalazi tlo u kojem korjenov sistem
alepskog bora nalazi povoljne uvjete za svoj razvoj.