DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 21     <-- 21 -->        PDF

KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA USPIJEVANJA KULTURA
ALEPSKOG BORA (PINUS HALEPENSIS MILL.) NA VAPNENASTOJ
I FLIŠKOJ PODLOZI UNUTAR PRIRODNOG AREALA


Ante Tomašević


SAŽETAK. Kulture alepskog bora u Jadranskom područjunalaze se na staništima vapnenca i na staništima fliša. Kako
nije bilo vjerodostojnih podataka v utjecaju geološke podloge na
uspjevanje ovog bora, to je autor u okviru magistarskog rada
istražio rast i prirast u kulturi »Vranjica« (podloga vapnenac)
i u kulturi »Jadrinje« (podloga fliš). U času terenskog rada (1971.
godine) kulture su bile stare 18 godina i do te starosti alepskibor na flišnoj podlozi imao je znatno veći rast i prirast nego na
podlozi vapnenca.


V istraživanim sastojinama drvna masa na fliškoj podloziiznosila je 77,9 m3/ha a na vapnenastoj samo 23,7 ms/ha. Zanimljivo
je dodati, da je alepski bor na vapnenastoj podlozi do 10.
godine starosti imao veći visinski prirast nego na flišnoj podlozi,
ali nakon te godine intenzitet prirašćivanja u visinu izmjenio
se u korst flišne podloge: debljinski prirast, međutim, tokom
svih 18 godina bio je na flišnoj podlozi jači nego na vapnenastoj.
Autor je također utvrdio, da udio kore na vapnenastojpodlozi iznosi 24,07°/0 a na flišu samo 19,68°/0 mase neokoranogstabla. (Ur)


1. Uvod u problematiku
Rasprostranjenost alepskog bora vezana je uz mediteransko podneblje.
U nas se alepski bor prirodno rasprostranjuje kopnom južnije od Splita,
a na otocima južnije od Šibenika (M. ANIĆ). Međutim alepiski bor dobro
uspijeva i prirodno ise obnavlja i na otocima Hrvatskog primorja te u
priobalnom dijelu Istra. Ova vrsta tvori najrasprostranjenije prirodne šume
četinjača i kultura u jadranskom području i uspijeva na različitim
tlima. Vrlo je zahvalna vrsta za pošumljivanje kraških terena u mediteranskom
području gdje ga s punim pravom nazivamo pionirskom i meliorativnom
vrstom.


Naša istraživanja imala su svrhu da se utvrdi postoji li razlika u
uspijevanju kultura alepskog bora povrh dvije različite geološke podloge
unutar njegova prirodnog rasprostranjenja, budući da takovih podataka
za naše područje nema.


Područje primorsko-otoanog krša pretežno zauzimaju vapnenci i dolomiti,
a znatno manje površine su flišni tereni (oko 1/5 ili cea 300.000 ha).