DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Odlučujući faktori za proširenje šuma, njihov sastav i funkciju, jest
prostorno planiranje. Narod koji se ne bi mogao pravovremeno pridići,
da na temelju znanstveno utvrđenog prostornog plana, provede prostorni
red, stoji pred opasnošću da bude probuđen strašnom spoznajom
da izgubi poljoprivrednu prehrambenu bazu a k lome i prirodne temelje
za njegovo održavanje. (Weck 1957.).


Dodao bih još ovo: Kada se radi o šumama i zaštiti čovjekove okoline
onda se njihov status treba rješavati u cijelom kompleksu te zaštite počam
od izvora financiranja do zakonskih i instiucionaliziranih oblika. Sigurno
da nosioci ove aktivnosti moraju biti općine, društveno političke organizacije
i udruženi rad. Problem šumarske komponente u zaštiti čovjekove
okoline u realizaciji dvostruke funkcije šuma uslijed sveopćeg društvenog
interesa mogao bi se riješiti najbolje unutar interesnih zajednica, i samoupravnih
i društvenih dogovora.


I da završim sa riječima dr Beblera:
»Osnovni je smisao planova da riješe ili barem pokušaju riješiti najteže
pitanje u razvitku Jadranske regije, to je konflikt između pomorskog,
saobraćajnog, energetskog, rudarskog i industrijskog pravca razvitka i razvitka
rekreacionog turističkog i ekološkog pravca .. .
U načelu sumnje nema. Svi mi hoćemo razvitak Jadranske regije, to
jest razvitak svih njezinih mogućnosti i posebno spomenute dvije mogućnosti,
odnosno razvitak u oba pravca. Konflikt dakle moram o riješiti
ili ćemo biti krivi za veliki rekao bih, historijski promašaj.«
Budućnost jadranskog Krasa je ovisna o svima nama. Ukoliko prije
pristupimo akciji utoliko bolje!


LITERATURA


1.
Androić , M.: Zaštita šuma na Kršu — Simpozij o zaštiti prirode u našem
Kršu, JAZU, Zagreb, 1971.
2.
Grubić, K.: Les Forets dalmates, leur fipanoussmant, leur Declin et leur
Restauration — Le Carst yougoslave, Zagreb, 1928.
3.
Savezno savjetovanje o Kršu, Tom I — V, Split, 1957.
4.
Konferencija o zaštiti Jadrana — Zbornik referata, Rijeka — Opatija, 1974.
SUMMARY


The Karst in the past, present and future


When considering the genesis of the denuded Karst in the Adriatic region,
we are coming to the conclusion that this region was in the remote past considerably
more forest-clad than it is today. The reduction of forests in the Karst
region and the formation of bare rocky grounds are a consequence of man´s
activity (through cutting, burning, extensise cattle breeding) and of natural
factors (soil relief, parent rock, climatic conditions). Attempts at checking the
devastation of karst forests date back to several hundred years ago in the