DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 18     <-- 18 -->        PDF

zauvijek. Mnoge površine dostigle su ovu kritičnu točku koja predstavlja
posljednji čas da se započnu radovi pošumljivanja i melioracije da bi se
spriječila erozija i daljnje ogoljavanje terena.


Prva faza kao izraz brige našega društva, Projekti Jadran I — III, je
pri kraju. Odlučujuća stvar u ´industrijaliziranom društvu kao što su pokazala
istraživanja do sada jest prostorno planiranje. U projektu Jadran III
će biti obuhvaćeno i šumarstvo u Jadranskoj regiji. Međutim tko će taj
dio plana koji se odnosi na šume ostvariti? Tu nema dileme. Biti će to
prije svega šumarski stručnjaci u suradnji sa ekolozima iako su šumari
i sami ekolozi i to najbolji poznavaoci šumskih ekosistema sa kojima se
u svakodnevnom dodiru kroz dugi niz godina, katkada za čitave svoje radne
aktivnosti. Nitko bolje od njih ne poznaje šumske zajednice i ekosisteme,
njihovu strukturu i funkcioniranje. Aspekt naših šuma je djelo šumara.
Oblikujući šume omi daju pečat cjelokupnoj harmoniji pejzaža koji oplemenjuju
estetskim vrijedostima. Zato šumar nije više stručnjak
klasičnog tipa: ekonomist, biolog i donekle tehničar.
On j e s t, ili bi morao biti, arhitekta i umjetnik, koji
bazira svoju djelatnost ina ekološkom znanju koje
mu omogućuje da održava dinamičku biološku ravnotežu
šumskih ekosistema i koji zna da harmonizira
privredne i neprivredne funkcije šuma. On jedini
zna gdje je donji prag samoregulacije pojedinih šumskih ekosistema preko
koje se granice ide u sukcesiju u regresivnom smislu, čiji prelaz vodi stazama
dugim stotine godina do restauracije klimaksa, ako je to uopće moguće.
U tome smislu i suvremena izobrazba kadra na fakultetima treba da
se vrši po nastavnim planovima i programima prilagođenim novoj ulozi
šumarskih stručnjaka. Složenost šumskih ekosistema zahtijeva i permanentno
dugotrajno istraživanje. Poznavanje strukture i funkcioniranje zdravih
ekosistema su osnovni preduvjet za otklanjanje svih patoloških pojava, anomalija
i uzroka koji dovode do oboljenja i sušenja. Ali o programu naučno


istraživačkog rada bit će govora u slijedećem referatu. A ono što treba
odmah učiniti i što bi trebalo je sljedeće: S ozbirom na trostruku funkciju
šuma: korisnu, zaštitnu i rekreacionu i na Jadranskom području prostorno
planiranje u pogledu šuma treba dati odgovor na pitanja:
1. Koliko treba biti šuma?
2. Gdje trebaju biti?
3. Kakove šume trebaju biti?
Odgovor na ova pitanja dao je Mante l (1968.).


1. Šuma treba biti toliko koliko je potrebno da se udovolji potražnja
za drvom i koliko je potrebno za osiguranje opće korisnih funkcija.
2. Šume trebaju biti na apsolutnim šumskih tlima (osim gdje su rudnici,
industrijska i građevna postrojenja). Isto tako na terenima u svrhu
zaštite, na dosadašnjim šumskim površinama ukoliko nisu znatno pogodnije
za druge svrhe, te na površinama koje ne mogu biti pogodnije za druge
svrhe.
3. Osnivati onakve šume koje prema datim ekološkim i drugim uvjetima
mogu najbolje uspjevati. Na takvim područjima nema problema za
podizanje šuma.
128