DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 16     <-- 16 -->        PDF

ŠUMA I PROSTORNO PLANIRANJE


Mi govorimo u prostornom planiranju o šumarskoj komponenti no
ovoj trebaju prethoditi veoma važni drugi radovi, koji se moraju izvršiti
kod izrade prostornog plana. Ne možemo na ovom mjestu o .tome opširnije
govoriti ali mnogi faktori biosocio-ekononDski trebaju se uzeti u obzir
kada se radi o namjeni korišćena prostora. Neobično je važn o izradit i
politiku dugoročnog vrednovanja prostora, jer su kasnije
intervencije često nemoguće, neizvedive ili veoma skupe. Primjer za
ovo je nagla ekspanzija turizma. 1971. god. planirano je da će Jugoslavija
imati 14 milijuna noćenja stranih turista, a protekle, 1975., godine ta je
cifra porasla na 20 milijuna. Planeri moraju ´računati sa tim povećanjima
ali moraju i odrediti i limit od kojega ide optimalno iskorišćivanje, a
da se ne dovedu u opasnost osnovne vrijednosti čovjekove okoline. Još
prije 60 godina bila je dilema regionalne politike planiranja da li je poznat
put koji vodi do cilja. Već danas dilema nije u tome, kako kaže Udo E
Simons, da li je poznat put već u tome da cilj odnosno ciljevi nisu dovoljno
poznati. U posljednjih 20 godina težište ekonomsko znanstvene djelatnosti
u svijetu prenosi se od utvrđivanja konjunkture ka utvrđivanju
strukture ili još bolje infrastrukture. Sljedeći je korak pitanje okoline.
Kod toga se ne misli samo na prirodnu, već i socijalnu okolinu. U tom
smislu ozbiljno se računa sa potrebom da se životni standard (Lebenstandard)
u kreiranju ekonomske politike zamjeni humanijim konceptom životnog,
odnosno okolišnog kvaliteta (Lebens oder Umweltsqualität). Iz tog
se izvodi i dalje pitanje da li je u sadašnjim uvjetima mjerilo gospodarskog
razvoja društveni proizvod (brutto ili netto), jer taj indeks može rasti
a da se nivo blagostanja populacije smanjuje. No o tom će sud dati ekonomisti,
političari i društveni faktori. Ono što želimo reći jest zahtjev,
da se u ekonornsko-političke odluke integriraju i vrijednosti okoline u
koju su inkorporirane bazične čovječe potrebe (stan, zdravlje, sigurnost,
slobodno vrijeme, mobilitet, rekreacija ltd.). To dalje znači da ne može
biti stihije u namjeni korišćenja prostora, jer on mora biti tako koncipiran
da se ne narušavaju prirodni elementi što bi dovelo do već poznati neželjenih
posljedica za cijelo Društvo.


Naše društvo se naglo urbanizira. 1963. god. 28% stanovnika živjelo
je u gradovima, 1968. god. već 33 %, a u 2000 godine se predviđa 55 %.
Taj fenomen donosi promjene (demografske, ekonomske, tehnološke,
sociološke) koje dolaze do izražaja u korišćenju prostora. U Jadranskom
području situacija postaje još složenija dolaskom ogromnog
broja turista. Turizam i rekreacija su postali fenomeni modernog
svijeta i vezan je potrebom prirodne sredine koju taj veliki broj
ljudi koristi ali koju treba i zaštiti. U Jadranskoj regiji međuprostor između
priobalnog prostora i šumovitog dijela visokog Krasa, treba na
bazi pedoloških, topografskih, klimatskih, ekonomskih i socioloških kretanja
zonirati na površine prema namjeni. Nas u tocm zanimaju površine
koje se moraj u obavezno izdvojiti za šume, pa je za nas interesantno
razgraničenje između poljoprivrednih i šumskih površina. Ti kriteriji su
dobro poznati. A onda je stvar šumarske politike kako u i kojem vremenu
privesti te površine šumskim kulturama odnosno kako miževrijedne pre