DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 14     <-- 14 -->        PDF

vjekove okoline kao jedan od najvažnijih najkomplaksnijih zadataka ne
samo za ovo područje već i za svijet uopće, smatralo ise da tome problemu
treba dati značenje time, da ne uđu u okvire projekta Gornjeg i Danjeg
Jadrana, već je pokrenuta akcija za izradu posebnog projekta koji bi ovu
problematiku obradio cjelovito. To je tzv. (Projekt Jadran III. (Projekt distingvira
u Jadranskom području 3 zone: more, obalu i zaleđe, a ciljevi
projekta su zaštita svih prirodnih i čovjekom stvorenih fundamentalnih
kvaliteta ambijenta. U okviru ove problematike koristit će se i »stručne
službe Projekta«. S obzirom na veliki opseg projekta i interdisciplinarni
karakter citirana su znanstvena područja: prostorno planiranje, istraživanje
mora, oceanografija, biologija i ekologija, medicinska tehnologija, klimatologija
i zaštita prirodnih i kulturnih spomenika, šuimarst o ovdje
nije izričito spomenuta, ali je u daljnjem tekstu rečeno
slijedeće: Na području zaštite prirode vrši se ispitivanje
zaštite od svih oblika degradacije, ispituje se
problematika pošumljivanja Krasa, zaštite od požara
i uvođenje metoda valorizacije i borni fiikacije pejzaž
a. Zagađivanju mora i zraka daje se unnogo prostora, a za kopneni pejzaž
kaže se: »Zbog svoje male dubine, konfiguracije planinskih sistema, zaštita
prirodnog pojasa treba imati prioritetni karakter«. Na mnogi m mjestima
došlo je do ozbiljne degradicije biljnog pokrova
i osiromašenja faune. Posebni su problemi
šumski požari koji često uništavaju najveći dio
terestričkih biocenoza«.


Sve ove radove ´koji su u projektu predviđeni izvode stručne i znanstvene
organizacije iz Republika Hrvatske Slovenije, BiH i Crne Gore a
radove koordinira Centralna planska grupa uprave Projekta. Ne sumnjamo
uopće da šumarska komponenta neće biti obrađena onako kako to zahtijeva
ova ozbiljna materija. Ipak Šumarski fakultet u Zagrebu kao jedan od
najstarijih znanstvenih institucija koja se od svog postanka bavila problematikom
Krasa nije uključena u ova istraživanja niti u izradi plana Jadran


III. A baza za stvaranje projekta prostornog planiranja jesu »današnja
istraživanja na mnogim značajnim područjima«. U Šumarskoj bibliografiji
A. Kaudersa I dio navodi se više od 300 radova iz područja pošumiljivanja
Krasa, goleti i pijesaka a u Bibliografiji II do 1955. daljlnji 70 radova.
Ogromni je to fundus radova s više nego stoljetnim iskustvom, akcijama
i znanstvenim radom, od kojega se veliki dio obavlja na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu. No ne radi se samo o pošumiljivanju Krasa. Problem Krasa
oduvijek su šumari smatrali složenim problemom koji se kretao u okvirima
ekonomike, sociologije, poljoprivrede, šumarstva i drugih privrednih
grana kojima su u novije vrijeme dodaje i zaštita čovjekove okoline. A
upravo u toj zaštiti na ikopnu šume igraju dominantnu ulogu. Veliki dio
morskog zaleđa su degradirane i neplodne površine. Danas sve više jača
spoznaja koja o-vladava sve širim krugom znanstvenika, ekonoma, političara
i radnika o opće korisnoj ulozi šume i upravo to je značajno za prostorno
planiranje, koje mora biti samo dugoročno a šumari zahvaljujući
svome iskustvu u gospodarenju i planiranju na dugi rok i velikim površinama
mogu tu mnogo pridonijeti. No ne radi se samo o tome da se
obnavljaju šume i pošumljivaju goleti na bilo koji način. Šumarska znanost
124