DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Austrija, koja je dobila Dalmaciju 1797. god. mirovnirn ugovorom u
Campformiu, izdala je 1805. god. zakon za zaštitu dalmatinskih šuma. No
iste godine Dalmacija je potpala pod francusku dominaciju. Za svoje kratke
prisutnosti u Dalmaciji Francuzi su poduzeli mnogo toga da bi očuvali
šume i podigli nove. U ito vrijeme postojale su na okupiranom području
tri vrste šuma po vlasništvu: nacionalne, komunalne i privatne. U svom
izvještaju Napoleonu providur Dandolo opisuje jadno stanje komunalnih
šuma i uopće šuma u Dalmaciji. ´Om je poduzeo niz mjera za čuvanje i
podizanje šuma. Poznat je njegov čuveni dekret o obaveznom označavanju
određenih šumskih površina za koje bi pojedini gradovi snosili svu odgovornost.
To su itzv. »Svete šume«, kako su ih nazivali radi toga, što ih nitko
nije srnio dirati. Površina tih šuma iznosila je oko 10 000 ha. Dandolo je
inicirao i akcije pošumljavanja. Nažalost izbio je rat K Austrijom, i ova
drugi put ulazi u Dalmaciju 1813. god. Austrija je u meku ruku sankcionirala
sve ono što isu Francuzi upogledu šuma propisali a i sama je ´donijela
više novih zakona i mjera za čuvanje i održavanje šuma (Zakon o obaveznom
pošumljivamju općina 1867. god., osnivanje šumarskih komisija, čuvarske
službe, o održavanju šuma ltd.). To je epoha, mogli bismo reći početne
faze pošumljivanja Krasa, kojom se započelo u području Trsta ali i u
ostalim područjima. Godine 1865. generalna skupština austrijskog Šumarskog
društva preporučuje državi da se oslobode poreza vlasnici pošumljenih
kraških površina i da ise na ta područja pošalju stručnjaci koji će
rukovoditi pošumljivanjem.


U Rijeku je stigao prirodoslovac Lorenz, koji je izučavao Kras i napisao
rad o uvjetima kultiviranja i pošumljivanja Krasa. Upravo u vezi sa
pošumljavamjem počinje i intenzivnija kampanja protiv držanja koza kojih
je 1873. god. u Dalmaciji bilo oko 400000. Otada pa dalje pošumljivači su
u stalnom sukobu sa slobodnim pašarenjem naročito koza. Iz ovoga vremena
ostalo je mnogo s uspjehom (1500 ha) podignutih kultura ali svijest


o korisnosti šuma kod stanovništva nije porasla. Oni su i dalje uništavali
šume a zabranu o držanju koza nisu poštovali. Tom je zabranom bila
obuhvaćena površina od 450 000 ha. Ipak u to vrijeme šumarska se služba
organizira, osnivaju se rasadnici, pa premda se stanovništvo Dalmacije do
konca 19. stoljeća u odnosu na početak stoljeća udvostručilo, snabdjevanje
drvom se poboljšalo.
STANJE POČETKOM XX STOLJEĆA


Rat je ;ove tradove prekinuo do stvaranja Jugoslavije 1918. godine.
Oni su nastavljeni 1920. god. na slobodnom a 1923 god. na cijelom području
Dalmacije. U razdoblju od 1920. — 1927. god. pošumljeno je 2014 ha.
Uza sve akcije pošumljivanja uspjeh je u odnosu na goleme površine tek
neznatan prilog rješenju ozelenjavanja Krasa. Podaci o pošumljenim
površinama su samo približni. Računa se da je u staroj Jugoslaviji pošumljeno
oko 25 000 ha. Od toga se računa da je tek na 3—4 000 ha pošurnljivanje
uspjelo. Poslije 1945. godine pošumljeno je 25 000 ha od čega
uspješno 10358 ha (40%). Uzroci vrlo slabim rezultatima leže u neriješenim
ekonomskim problemima stanovništva ovih krajeva (pašarenja), u pogrešnoj
tehnici sadnje, slaboj kontroli, njezi i nepopunjavanju poslije sad


122