DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 11     <-- 11 -->        PDF

upućuje na to da je pretjerana uloga Venecije, koja joj se pripisuje u uništavanju
šuma toga dijela jadranskog područja. Zna se naime da je Venecija
prodrla dublje u dalmatinsko kopno tek 1699. godine poslije mira u
Karlovcima, a u to je vrijeme Kras već bio dobrim djelom obešumljen.
No i Venecija je nastavila sa uništavanje i ono -malo šuma što je ostalo
zbog izgradnje svoje flote ali i iz strategijskih razloga u obrani protiv
Turaka. Hercegovina, koja nije nikada bila pod vlašću Mletaka, ima istu
sudbinu u pogledu šuma kao i Dalmacija. Što više Venecija je i zakonima
željela spriječiti uništavanje šuma požarima, koje su stanovnici podmetali
radi dobivanja pašnjačkih površina. U vrijeme Venecije nalazimo i prvu
zabranu ispaše koza na kultiviranim površinama, i naredbu o obaveznoj
sadnji nekih vrsta drveća i voćaka svima koji su dobili zemljište od države
(Zakon Grimani).


SI. 3. Šuma crnog jasena i graba sedam godina nakon
izvršene podmladne (resurekcione) sječe podno Biokova
u blizini sela Zagvozd*


* Sve tri fotografije uzete su iz članka »Šumarstvo Dalmacije«, objavljenom
u ZBORNIKU Društva inžinjera i tehničara u Splitu, izdanom 1958. god.