DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Ing. VLADIMIR


U Osijeku je u 82. godini života nakon
duže bolesti umro 14. II 1977, a slijedeći
dan na osiječkom groblju pokopan, dipl.
ing. Vladimir Res-Koritić šum.
savjetnik u mirovini.


Ukopu je uz obitelj pokojnika prisustovalo
mnogo prijatelja i velik broj
šumara sa područja Slavonije u želji
da se oproste i odaju poštovanje popularnom
»Cici«, šumaru »stare generacije,
koji je većinu radnog vijeka kao šumar
nesebično i pošteno radio baš u Slavoniji.


Rođen je u Samoboru 2. VI 1895. a u
Zagrebu je završio gimnaziju 1914. baš
početkom I svjetskog rata u kom je proveo
preko 3 godine. Nakon rata u Zagrebu
je završio 1921. godine šumarstvo
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu.


Već u jesen te godine zaposlio se kod
Brodske imovne općine kao upravitelj
šumarije u Trnjanina.


Nakon 2 godine premješten je po tadanjem
Ministarstvu šuma i ruda II Banskoj
imovnoj općini u Glini najprije za
upravitelja šumarije Glina, a po položenom
stručnom ispitu (1924). postaje vršioe
dužnosti direktora ove Imovne općine.


RES-KORITIĆ


Godine 1936. vraća je ponovno u Brodsku
imovnu općine u Vinkovce kao referent
za iskorištavanje šuma i tu dužnost
vrši do likvidacije imovnih općina.


Slijedeći sve reorganizacije šumarstva
od konca II svjetskog rata radi u podružnici
ZEŠUMPOH-a Vinkovci, šumarskom
odjelu Okružnog narodnog odbora
Slavonski Brod, Šumariji Otok, pa opet
u Šumskom gospodarstvu Vinkovci obično
kao šef proizvodnje sve do 1949,
kada je na kraće vrijeme premješten u
Oblasni narodni odbor Osijek kao šef
proizvodnog odsjeka u šumarstvu. Opet
je premješten u Šumsko gospodarstvo
Vinkovci 1950. godine, a iz Vinkovaca uŠumsko gospodarstvo Osijek 1953. godine.
Nakon likvidacije tadanjih Šumskih gospodarstava
u SRH prelazi u Šumarski
republički inspektorat u Osijeku, a nakon
njegove likvidacije prelazi u Sekciju za
uređivanje šuma Osijek, gdie je kao šef
Sekcije umirovljen 1959. godine.


Iako je ing. Res-Koritić radio na mnogo
radnih mjesta iz nabrojenog se vidi,
da je najviše radio u proizvodnji, a zbrajajući
godine rada vidi se, da je najviše
radio na području Vinkovačkog šumarstva.


Veoma je stručan, po prirodi miran i
dostojanstven bio je uvijek spreman da
mlađim kolegama prenese svoja velika
stručna iskustva i da ih savjetom pomogne.
Uz to imao je i napredne stavove.


Kao rukovodioc proizvodnje u šumarstvu
pogotovo za vrijeme obnove iza II
svjetskog rata imao je puno poteškoća
no svojom stručnošću i svojim stavovima
rješavao je uspješno i najsloženije zadatke.


Imponirao je svojim stavovima u struci,
a ne manje i kao uzoran otac brojne
obitelji, brinući se i podižući svoje četvero
djece.


Baš zato od ing. Vladimira Res-Koritića,
dragog i poštovanog »Cice«, oprostili
su se vijencima i govorima svojih predstavnika
šumari Vinkovaca, Našica i Osijeka
jer će ga teško zaboraviti oni koji
su ga poznavali.


HVALA MU I SLAVA!


Ing. Tomo Lucarić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 106     <-- 106 -->        PDF

U PRODAJI!


Šumsflcoprivredne osnove, osnove gospodarenja i programi za unapređivanje
šuma izrađuju se na temelju odredaba, a prema obrascima
ŠGO —1 do SGO —17, OG—1 do OG— 10, OGT—1 i PG—1
(Pravilnik o izradi šumsko privrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma: Narodne Novine br. 13 od 7.


IV. 76).
Iskaz
obrazaca ŠGO 1 do ŠGO 17


ŠGO
— 1 Iskaz površina šuma i šumskog zemljišta po gospodarskim
jedinicama
— 2 Iskaz sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima i
uređajnim razredima
— 3 Iskaz površina po uređajnim razredima
— 4 Tabela dobnih razreda po vrstama drveća
— 5 Drvna zaliha po uređajnim razredima
— 6 Osnova sječa glavnog prihoda
— 7 Osnova sječa prethodnog prihoda (prorede)
— 8 Osnova sječa raznodobnih šume
— 9 Ukupni etat po sortimentima
— 10 Plan šumsko-uzgojnih radova
— 11 Plan investicionih ulaganja
— 12 Osnova zaštite šuma
— 13 Plan izrade i obnova osnova
— 14 Financijski plan iskorišćivanja šuma


Ekonomsko-financijska osnova


— 14a
Evidencija izvršenih sječa


— 15

16 Jednostanva i proširena biološka reprodukcija i zaštita
šuma
— 17 Plan i izvršenje obnove
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686