DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Dobiveni rezultati obrađeni su matematičko-statistički. Ukupna drvna
masa određena je na ± 12% točno. Na postignutu točnost odlučujući utjecaj
je imala pouzdanost terestriekog uzorka, dok je utjecaj fotointerpretacijski
utvrđenog broja stabla bio minimalan. Stratifikacijom ili .mjestimično
povećanjem iteres´tričkog uzorka dobio bi se vjerojatno bolji rezultat.


Analiza ekonomičnosti primijenjene metode izvršena je uspoređivanjem
stvarno utrošenog vremena i financijskih sredstava s iznosima planiranim
za primjenu čisto iterestričke metode. Konstatirana je ušteda u vremenu
stručne (38%), te osobito pomoćne (90%) radne snage. Financijski pokazatelji
daju uštedu od 67%. Ako su se troškovima radne snage dodali troškovi
novog snimanja, koji se odnose na iruvantarizirainiu površinu, ušteda
je iznosila 59%.


Provedena inventarizacija je pokazala niz prednosti pred uobičajenim
postupcima, osobito u ekonomičnosti i brzini. Međutim kako je metoda
prilagođena posebnim uvjetima i objekta i izvađača radova, to se dobiveni
pozitivni rezultati ne mogu primijeniti bezuvjetno svuda. Potvrđena
je činjenica da metode inventarizacije treba uvijek birati prema stvarnim
uvjetima i potrebama, uz što racionalnije trošenje ljudskih i materijalnih
snaga, kloneći se šablona. Propisivati bi .trebalo točnost koju rezultati moraju
imati, ostavljajući izvađaču radova da sam izabere najsvrsishodniju
metodu.


Čestitamo novome magistru!


Z. Kalafadžić
ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE!


Skrećemo pažnju svima zainteresiranim radnim organizacijama
šumarstva i drvne industrije, a napose šumskim gospodarstvima,
šumarijama, drvno-industrijskim poduzećima i dr. da će naskoro
izići iz tiska, u polutvrdom uvezu novi:


ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE


koji je donio Sabor SR Hrvatske i objavljen je u Narodnim novinama
SRH br. 20 od 23. V. 1977. -g.


Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb — Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686