DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 85     <-- 85 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


87.
redovne skupštine Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, koja je održana
16. XII. 1976. g. u 10 sati u velikoj dvorani Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, Šimunska c. 25.


Prisutni: 87. redovnoj skupštini Saveza prisustovalo je oko 240 sudionika
s područja Hrvatske. Sa područja Zagreba i šire okoline u radu skupštine
sudjelovalo je 81 aktivnih i 23 umirovljenika IT šumarstva i drvne industrije,
s Bilogorsko-podravskog područja 28, iz Slavonije 27, Istre i Hrv.
Primorja 11, Banije i Korduna 15, Hrv. Zagorja 11, Gor. Kotara 17, Like
5, i Dalmacije 2. Posebno se isticala grupa studentske omladine šumarskog
fakulteta njih oko 30 (studenata i studentica) koji su sudjelovali u pripremnim
radovima oko organiziranja skupštine: dekoracije dvorane, aule, prateće
izložbe, u recepciji, prodaji stručnih knjiga, časopisa i društvenih
značaka.


DNEVNI RED SKUPŠTINE


I.
DRUŠTVENI DIO SKUPŠTINE
1.
Otvorenje skupštine i uvodna riječ predsjednika Saveza ing. S. Tomaševskog
2.
Izbor radnog predsjedništva
3.
Izbor radnih tijela skupštine
4.
Izvještaji o radu Saveza ITŠDI — Hrvatske između 86. i 87. skupštine
(9. VI. 1972. g. — 16. XII. 1976. g.):
a) tajnika Saveza
b) urednika Šumarskog lista
c) financijsko poslovanje Saveza
5.
Diskusija o izvještajima i zaključci
6.
Usvajanje novog Statuta Saveza ITŠDI — Hrvatske
7.
Podjela jubilarnih odlikovanja istaknutim društvenim i stručnim radnicima
i radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije Hrvatske
8.
Davanje razrješnice Upravnom i Nadzornom odboru
9.
Prijedlozi i izbor novih organa Saveza:
a) Izbor predsjednika Saveza
b) Izbor članova Upravnog odbora
c) Izbor članova Nadzornog odbora
10. Riječ novoizabranog predsjednika Saveza
11. Plan rada Saveza za razdoblje 1977 — 1979 g.
12. Razno