DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ŠUMARSTVO STRANIH ZEMALJA


Ivar Samset


SKOGTERRENGETS
TILGJENGELIGHET OG
TERRENGFORHOLDENES
INNFLYTELSE PA
SKOGTILSTANDEN I NORGE


(Otvorenost šumskog područja i njezin
utjecaj na uvjete šumarstva u Norveškoj).
As, 1975.


Studija je objavljena u Glasniku Norveškog
instituta za šumarska istraživanja
na 92 tiskane stranice sa 10 grafikona
i 25 tabela. U popisu literature citirano
je 38 radova o toi problematici, objavljenih
do 1974. godine. Studija je podijeljena
u slijedeća tri dijela:


1. Otvorenost šumskog područja
2. Rezultati analize otvorenosti
3. Prijedlog za analize otvorenosti s
novom klasifikacijom terena na većim
područjima, regijama (snimanje primjernih
ploha).
U prvom dijelu autor je obradio pojam
otvorenosti šumskog područja, prijašnju
radnu klasifikaciju šumskog terena
u Norveškoi i drugim zemljama,
svrhu radne klasifikacije šumskog terena,
metode rada te upotrijebljene simbole
i definicije pojmova. Svrha klasifikacije
terena u zemaljskoj šumskoj izmjeri je,
da se utvrdi otvorenost šumskog područja
i prikladnost terena za šumske radove.
Važan elemenat analize je spoznaja
da se šumski uvjeti mijenjaju s radnim
uvjetima i otvorenošću šumskog područja.
S obzirom na svrhu radna klasifikacija
šumskog terena može biti deskriptivna
i funkcionalna, a s obzirom na površinu
koju obuhvaća dijeli se na lokalnu,
regionalnu i zemaljsku.


U drugom dijelu obrađeni su rezultati
analize otvorenosti šumskog područja.
Klasifikacija terenskih jedinica obrađena
je s obzirom na njihove sadašnje karakteristike
i buduće izmjere. Pri detaljnom
opisu terena obrađeni su strmina
i pravilnost površine terena, podjela šumskog
tla i nosivost šumske podloge te
područja koja su prikladna za ljetne i


zimske radove. Pri analizi otvorenosti
područja (javni i šumski putovi do šume)
obrađeni su odnosi između gustoće šumskim
putova i daljine privlačenja, daljine
privlačenja i terenskih uvjeta te
daljine privlačenja i šumskih uvjeta.


U trećem dijelu autor je dao prijedlog
za analizu otvorenosti s klasifikacijom
terenskih jedinica, detaljni opis terena
i prilaz do šumskih površina. Za opis
terena na velikim terenskim jedinicama
izabrao je slijedeće karakteristike: nagib
terena, tipovi obronaka, duljina obronaka,
konfiguracija terena i nosivost
podloge. Za te karakteristike utvrđeni su
stupnjevi i definioije stupnjeva. Detaljni
opis terena obavlja se na osnovi slijedećih
karakteristika: nagib terena, konfigu


racija terena, substruktura podloge, struktura
pokrova na podlozi, količina kamena
u podlozi i tipovi vegetacije. Za te karakteristike
utvrđeni su stupnjevi i njihove
definicije. Pri opisu prilaza do šumskih
površina treba utvrditi daljinu privlačenja
traktorom, daljinu privlačenja vitlom
ili žičarom i vrstu šumskog puta.


Na osnovi rezultata provedenih istraživanja
autor je izvukao slijedeće zaključke:


1. U suradnji sa Zemaljskom šumskom
izmjerom Norveške obavljena je tri puta
klasifikacija terena na području proizvodnih
šuma Norveške i to: prvi put 1954—
65, drugi put 1964—67. i treći put 1970
—73.
2. Utvrđeni su terminologija i simboli
o klasifikaciji terena otvorenosti šumskih
područja i prilazu do tih područja.
Navedeni termini i simboli definirani su
na norveškom i engleskom jeziku.
3. Na osnovi iskustva iz zemaljskih
klasifikacija 1954—73. godine autor je dao
novi prijedlog za regionalnu klasifikaciju
terena.
4. Oko 25% proizvodnih šumskih površina
u Norveškoj su vrlo strme i teško
prohodne. Na njima dolaze u obzir tehnike
žičara i vitlova. Teren za žičare (teren
gdje se drvo treba iznositi žičarom)
pokriva 4% proizvodnih šumskih površina.
45% terena za žičare čine obronci dulji
od 700 m. Na tim obroncima trebalo