DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 81     <-- 81 -->        PDF

priobalnog područja Jadrana, nema edu-te Tabelarni pregled toksičnih dendrokativne
institucije koja bi izobražavala loških vrsta i način škodljivosti na čonužno
potrebne stručnjake ... nego na vjekov organizam O. Purić-Daskalovićeve
tom području djelovanja imamo isprepli-(br. 3. i 4); te
tanje priučenih radnika raznih škola s
nedovoljnom kvalifioiranošču i odgovorLavandulište
na Fruškoj gori (br. 3) u
nošću«. kojem M. Rajčić navodi, kako je uspio


uzgojiti izrazitu mediteransku vrstu Lavandu
vera DC (Lav. angustifolia Mili.)


Od ostalog sadržaja navodimo:


u Iloku i od koje se može proizvesti ulje


Prirodno širenje nekih vrsta i drveća odgovarajuće kakvoće.
i grmlja na području Bosne i Hercego


Glavni urednik Hortikulture P. Matko


vine P. Fukareka i N. Janjića (br. 1),


vić opširno je (na preko 6 stranica, u br.


O nekim uzgojnim mjerama koje bi 3) uoči stogodišnjice smrti (1978) prikatrebalo
vršiti u park-šumama u primorzao
rad »botaničara, književnika i kulturskom
pojasu Dalmacije (br. 1), O jednog
radnika« ROBERTA VISIANIJA. R.
noj čestoj, ali malo poznato bolesti na Visiani je Šibenčanin, »dalmata sibenienlišću
česmine ili crnike — Quercus ilex sis« kako sam piše ispod svog imena na


L. (br. 4), Zaraženost parkovnih stabla-naslovnoj stranici svog djela »Flora dalšica
tamariksa u Splitu (br. 3.) i Pajasen matica«, objavljenog 1842. god. u Leip—
hortikulturna i korovna biljka (br. 4). zig-u. I. Juras, — iz Addis Abebe, osvrnuo
se na rad prof. M. Gračanina prigodom

sve B. Marinkovića;
sedamdeset i pete obljetnice njegovog


Nacionalni park Sutjeska R. Čurića (br.


života (br. 3).


3);


U
1976. godini u Hortikulturi nalaze


Utjecaj zagađenosti zraka na ukrasno


se i prve stranice Male hortikulturne bi


drveće i grmlje (i ne samo ukrasnog).


blioteke (4. sveska) »Stari parkovi


N. Juretića (br. 2);
u
Slavoniji i Baranji« Đ. Rauša.


O štetnom i otrovnom djelovanju nekih
vrsta biljaka na ljudski organizam Oskar Pi-škorić


PRAKTIČKI MANUALI — U PRODAJI!


Prilikom izrade Šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma (Narodne Novine SRH br. 13/76
od 8. IV. 1976. g.) služite se i koristite praktične manua´e:


1.
MANUAL ZA OPIS SASTOJINA I EVIDENCIJU IZVRŠENIH
TERENSKIH RADOVA OGT-1 45.— din
MANUAL ZA PRIMJERNE POVRŠINE
I TOTALNU KLUPA2U ... . 45.— din


Manuali sadrže 112 stranica vel. 21x15 cm i povezani su u tvrde
korice s platnenim hrbatom.
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
Bankovni račun: ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
30102 768-6249 HRVATSKE


Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686