DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 78     <-- 78 -->        PDF

BILTEN Poslovnog udruženja šumskoprivrednih
organizacija u Zagrebu br.
1—9/1976.


U 1976. godini Poslovno udruženje šumsko
privrednih organizacija izdalo je samo
9 brojeva (za 9 mjeseci) svog »Biltena
« iz razloga, jer je ono s 30. IX prestalo
djelovati. Prestalo je djelovati, jer
se ovo Poslovno udruženje ujedinilo s
Poslovnim udruženjem drvne industrije
te s Poslovnim udruženjem proizvođača
celuloze, papira i ambalaže u Zajednicu
šumarstva, prerade drva i prometa drvnim
proizvodima i papirom. Zajednica
je počela s radom 1. listopada iako je
osnivačka skupština bila održana već 21.
svibnja 1976. god.


Sadržaj Biltena u 1976. god. sastoji
se od članaka te »informacija« a unutar
kojih se nalaze i izvještaji iz djelatnosti
šumarstva u Hrvatskoj, o radu organa
(sjednica upravnog odbora, komisija i si.)
i biro-a Udruženja te saopćenja nekih
mjerodavnih presuda raznih sudova
(»iz sudske prakse«). Tako se na preko
600 stotina stranica Biltena našlo vrijednog
materijala ne samo iz svakodnevne
ili za svakodnevnu praksu šumskoprivrednih
organizacija nego i materijala
za upoznavanje kretanja i problematike
šumarstva naših dana u budućnosti —
Bilen ostaje vrijedan izvor za povijest
šumarstva Hrvatske.


U pojedinim brojevima članci su ovi:


1 — Prof. Dr Ž. Kovačev i ć: Organizacija
naučnih i tehničkih mjera u provedbi
prognozne službe zaštite šuma u
SRH;


2 — K. M u s a, dipl. iur: Usporedba ekonomskih
efekata organizacija udruženog
rada;


3 — K. Kožul, dipl. ing. šum: Kakova
je situacija s osobnim dohocima zaposlenih
u šumsko-drvnom kompleksu na
koncu 1975. god.;


4 — B. Korb e r, dipl. ing. šum.: Gospodarenje
s privatnim šumama u pogonima
za kooperaciju kod Šumskog gospodarstva
Celje;
5 — S. Milković, dipl. ing. šum.:
Praktična primjena »Pravilnika o šum


o šumskom redu« na području raznodobnih
šuma;
K. Kožul , dipl. ing. šum.: Informacija
o planu razvitka ŠPP »Slavonska šuma«
1976—80;
6 — K. Kožul, dipl. ing. Šum.: Zakon
o šumama trebao bi dati zakonske


pretpostavke za ujednačavanje uvjeta privređivanja
OUR-a unutar šumsko-privrednih
područja;


— Prof dr I. Spaić : Avionsko suzbijanje
gusjenica u Istočnoj Slavoniji 1976.
god.;
7 — A. Domazetović, dipl. iur.:
Radna zajednica — svojevrsna samoupravna
zajednica;


8 — donosi »izvode u slobodnoj interpretaciji
iz referata poznatih šumarskih
stručnjaka« održanih na VII Međunarodnom
simpoziju »Kooperacija u šumskoj
i drvnoj privredi« (Klagenfurt 16 — 18.
VIII 1976. god. u okviru Austrijskog sajma
drva). To su:


J. A n d e r 1, dipl ing., Austrija: Kooperacija
seoskih posjednika šuma;
Prof. dr E. N i e s s s 1 e i n, Njemačka:
Šumarsko udruživanje kao mjera regionalne
strukturalne politike i


Prof. dr A. K u r t h, Zürich: Vertikalna
kooperacija između šumske i drvne
privrede u Švicarskoj. Ovaj broj donosi
i članak


Mr Đ. Kovačić : Informacioni sistem


u šumarstvu;
9 — S. Opalički, dipl. inž. šum.:
Smjernice i zadaci za poboljšanje zaštite
od štetnika i bolesti.


Od ostalog sadržaja — »informa


cija« — pojedinačno navodimo (u br.):
1 — Stanje zaraza gubara prema brojnosti
legala 1975/76. u SRH; Sječa i´ isporuka
drvnih sortimenata od 1. I do 30.
XI 1975. u SRH;


— Iz sudske prakse: Dužnost naknade za
odvodnjavanje ne postoji, ako vlasnik ili
korisnik zemljišta nema od njega koristi
(kada se zemljište nalazi na većoj nadmorskoj
visini nego melioracioni uređaji);
2 — Iz sudske prakse: Korisnik šumskog
zemljišta ima pravo na naknadu u razlici
vrijednosti nastale podizanjem dalekovoda;
3 — Izvještaj o radu Poslovnog udruženja
šumsko privrednih organizacija u
Zagrebu u 1975. godini;
4 — Informacija o rezultatima akcije na
rješavanju cijena kroz akcije predstavnika
drvne industrije i šumarstva SRH;
5 — Saopćenje Republičkog sekretarijata
za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i šumarstvo o biljnim bolestima i štetnicima
u šumama, kulturama i plantažama
te šumskim rasadnicima na području
SRH u 1975. god.;
6 — Izvještaj o suzbijanju šumskih štetnika
aviozamagljivanjem u proljeće 1976.
god. na području SR Hrvatske;