DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Fag. crot. ab. fac. Calamagrostis arundinnacea
oko 250 m3/ha sa srednjim sastojinskim
postotkom prirasta 1,59%>. Međutim
na nekim plohama utvrđena je
drvna masa oko, pa i preko, 700 ms/ha.


U Zaključku D. Cestar preporuča sječu
bukve s 50 cm p. p., a smreke i jele između
50 i 60 cm p. p. (svojedobno, oko
1935. godine, u šumama z. z. minimalni


p. p. za sječu bukve iznosio je 50 cm,
a za jelu 60 ili 70 cm). Međutim »upotrebnu
zrelost« u zajednici Blecho-Abie
tum Ht jela i smreka postižu u 25 godina
starosti, a u zajednici Fagetum croat.
ab. Ht jela između 35. i 45. godine, a
smreka između 30. i 40. godine starosti.
Vrijedna je i konstatacija da se »prilikom
uređivačkih radova ne bi smjela,
kod razmatranja omjera smjese, upotrebljavati
drvna zaliha već temeljanica, jer
pojedine vrste drveća unutar jedne šumske
zajednice imaju različite bonitete«
(str. 77).
Istraživanja o »vrijednosti sadašnje i
normalne proizvodnje« tj. ekonomskih uvjeta
proizvodnje pokazuju da je »sadašnji
obujam proizvodnje u svim istraživanim
šumskim zajednicama manji od
normalnog« i da »ni jedna sastojina nije
dovoljno otvorena« te je »bliži cilj
gospodarenja otvaranje šuma«
(str. 89). Gustoćom prometnica od 7—8
m/ha (str. 93. i dr.), već prema ekološko-
gospodarskom tipu sastojina povisile bi
se sadašnje vrijednosti, koje su »ispod
mogućih«. Što se tiče novčanih ulaganja
u obnovu sastojina u ekološku-gospodarskom
tipu I-C-20 (sastojine zajednice Calamagrosti-
Abietetum picetum Ht i C-A. Ht,
var. Ostrya carpinifolia, dakle sastojine
po stjenovitim grebenima i glavicama)
»nemaju ekonomskog opravdanja« već
ako se drže u druge, neproizvodne, svrhe
kao za zaštitu tla od erozije, u objekte za
rekreaciju i si.


Studija sadrži karte


— šumskih zajednica,
— šumskih tala i
— ekološko-gospodarski tipova šuma (g.
j . Crni lug). Priložena je i položajna karta
ove gospodarske jedinice. Na toj karti
ni jedna kota nije identična s kotama
na ostalim trima kartama iako su označene
iste kote (npr. Polakovac i Tisovac).
Konačno možemo postaviti pitanje zašto
u Literaturi (ili u tekstu) nisu navedeni
i drugi barem veći radovi koji obrađuju
šume u Gorskom Kotaru. Tako primjerice
ne nalazimo ni od D. Klepca:
Istraživanje debljinskog prirasta jele u


najraširenijim fitocenozama, objavljenom
u Glasniku za šumske pokuse 1956. god.
Smatramo da samo citiranjem ovog rada
u tekstu (str. 56) otežava zainteresiranome
pronaći vrelo na kojeg se tekst poziva.
To više, što rad nije objavljen uŠumarskom listu.


2. Studija »Ekološko-gospodarski tipovi
šuma na području Nacionalnog parka
Plitvička jezera« zahtijeva poseban osvrt.
Poseban osvrt, jer se u dijelu smjernica
za »gospodarenje« sve šume na području
Nacionalnog parka tretiraju kao gospodarske
tj. za proizvodnju (i iskorišćivanje)
drvne mase.
3. »Protupožarna zaštita šuma« ing. O.
Žunka je ne samo priručnik nego i udžbenik
o zaštiti šuma od požara, pa je to
bio i razlog da je ovaj »Rad« od 143 stranice
i izdao već navedem SIZ. Ovim svojim
radom autor je opravdao i svoje studijsko
putovanje u SAD i Mexico, koje
je organizirala specijalizirana agencija ujedinjenih
naroda za prehranu i poljoprivredu
— FAO a financijski pomogla
i neka šumska gospodarstva, Republički
fond za naučni rad SRH, SIZ odgoja i
usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne
industrije SRH te Šumarski institut
Jastrebarsko.
Što možemo naći o šumskim požarima
i zaštiti od njih u ovoj knjizi pokazuje
popis tema, a to su:


Teorija gorenja;
Vrste goriva;
Izvori i prenos topline;
Uzroci požara;
Vrijeme nastanka i širenja požara;
Ekološki uvjeti za nastanak i razvoj po


žara;
Razvoj šumskih požara;
Sredstva gašenja,


Oprema za gašenje:
a) jednostavna oprema,
b) traktori i traktorski priključci
c) motorne pumpe — autocisterne,
d) avioni i helikopteri,
e) ostala oprema;


Sredstva veze;
Sprečavanje šumskih požara;
Prognoziranje i zbijanja šumskih požara;
Otkrivanje šumskih požara;
Gašenje šumskih požara;
Kontrola garišta;
Izobrazba kadrova;
Propaganda;
Zakonski propisi.


Autor je i u svojim izlaganjima realan.
Pri tome posebno imademo u vidu prikaz
o »gašenju šumskih požara« u kojem