DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 74     <-- 74 -->        PDF

U gašenju požara vidno učešće su imali građani i šumarsko osoblje.
Kod većine požara znatno je bilo učešće dobrovoljnih vatrogasnih društava
i profesionalnih vatrogasnih jedinica. Poznato je da su kod gašenja više
šumskih požara učestovala istovremeno dva i više sudionika.


Na kraju cjelokupnu materiju možemo sažeti:


1. Period posljednjih pet godina bio je najznačajniji poslijeratni period
pojave šumskih požara ovoga područja,
2. U tom periodu glavni razlog nastanka požara bio je u pomanjkanju
snijega i suhom proljeću,
3. Učestalost požara bila je pojačana kada je bio dulji period bez kiše,
4. U srazmjernom odnosu prema veličini površine Gospodarstva, najveće
štete od požara bile su na području Osijeka i SI. Broda,
5. Najveći požari bili su u nizinskim topolovim nasadima,
6. U većini slučajeva uzročnik požara bio je čovjek,
7. Najveći broj požara bio je u mjesecu ožujku,
8. Najveći broj požara nastao je u periodu 12 — 16 sati,
10. Na prijelazu zime u proljeće potrebno je provesti posebne preventivne
mjere protupožarne zaštite (1/2 II — 1/2 IV mj.).
11. Potrebno je hitao riješiti pitanje jedinstvenih metoda procjena šteta
od požara, i
12. Utvrditi praktičnu metodu utvrđivanja veličine kritične opasnosti od
požara.
Drago Crnković, dipl. inž. šum.
Osijek